En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>FRYKT IKKE!

FRYKT IKKE!

Skrevet av: Berit Westad
01.01.2014
Nyttårshilsen fra hovedstyreleder Berit Westad.
FRYKT IKKE!Foto: Morguefile

Denne julen og frem mot det nye året har det stadig ringt i ørene mine engelens budskap; Frykt ikke, Maria! Det samme budskapet fikk både Sakarja og hyrdene når de fikk besøk av englene. De bragte Guds budskap til jorden. Vi kan lese om Guds budskap formidlet gjennom engler i Lukas kap 1 og 2. Jeg synes disse to kapitlene blir flottere for hver gang jeg leser dem.


Det var mange ting som kunne bringe frykt inn i situasjonen Maria befant seg i. Hun var ung, antagelig tenåring, ikke gift eller hadde hatt samliv med en mann, likevel skulle hun ha barn. De hadde ikke fast bopel og de måtte ut på en reise. Gud sørget for Maria, han hjalp Josef til å ta ansvar for det barnet han visste ikke kunne være hans. Gud ledet henne til sin tante som også var gravid, der fikk hun være de første månedene av svangerskapet. Maria og Elisabeth måtte ha hatt et helt spesielt fellesskap i denne tiden.


Ser vi oss litt rundt i verden i dag er det terror, uro og krigstilstander i flere land. Terroraksjoner som skaper frykt, splittelse og ødeleggelse. Hensikten er å gjøre andre redde, sårbare, utrygge, ta fra oss frimodigheten og utnytte situasjonen til egen fordel. Vi kan bare nevne Syria, Egypt og OL i Sochi.  Det kommer også små eller store katastrofer i vår egen hverdag som kan skape frykt og uro, ta fra oss tryggheten og frimodigheten. 

   
Budskapet er til oss også, frykt ikke. Jesus sier i sin avskjedstale til disiplene; La ikke hjertet bli grepet av angst (Joh 14.1.) Han snakker om tro og fred, ikke den fred som verden gir, men min fred. Vi opplever at vi ikke blir spart for prøvelser, men jeg tror og kjenner at Gud er der og vil hjelpe oss gjennom. Maria måtte ut på reise, hun måtte flykte til Egypt med et nyfødt barn, men møtet med engelen og budskapet gjemte hun i sitt hjerte.  Det er den beste «motgiften» til frykt jeg vet om.


Godt Nytt År til dere alle! Mitt nyttårsønske for oss vil være at vi i møte med en brutal virkelighet i verden rundt oss, i kirken og i vår egen hverdag gjemmer Guds ord i vårt hjerte; Ikke lar hjertet bli grepet av angst, men lar hans fred fylle oss og drive frykten bort. Både i vårt forhold til Gud og våre medmennesker i hverdagen trenger vi denne freden og vi trenger den iblant oss når vi møtes.


Guds fred i år 2014. FRYKT IKKE!Berit Westad

Berit Westad

 


 

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone