En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Partnerskap som gir fremtid

Partnerskap som gir fremtid

Skrevet av: Anne Ng Forster
30.01.2014
Gjennom "Partnership For Development" får menigheter i Norge være med og forandre fremtiden til hele lokalsamfunn i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe.
Partnerskap som gir fremtidFor innbyggerne i Nyan'ombe i Zimbabwe er livet i ferd med å forandre seg kraftig siden de ble partnere med menigheten vår i Flekkefjord. Her hilser de gjestene velkommen med sine beste klær, sang, dans og en utrolig glede. Foto: Anne Ng Forster

Her er historien om hvordan menigheten vår i Flekkefjord får være med og forandre livene til alle i landsbyen Nyan'ombe i Zimbabwe. Artikkelen stod på trykk i misjonsutgaven av Brobyggeren. Den kan du laste ned en skjermutgave av HER.


Misjonskomiteen i Flekkefjord består av Anne-Grethe og Erling Aagesen, Hilde og Jon Løvland, Anne Turid Homme, Arve Misund, Andrea Kroslid og Ragnhild Sand. Lederen for gruppa, Erling Aagesen, forteller gjerne om menighetens misjonsstrategi: «Vår strategi er å bety en forskjell for en hel landsby og å kunne støtte innenfor flere felt; utdanning/skole, helse, vann, kirke - en helhetstenkning for et lokalsamfunn i Zimbabwe. Vi ønsker å sette oss et stort mål og har stor tro på at vi skal klare å gjennomføre målsetningen vår. Vi har lagt opp til et budsjett på omtrent en million over tre år, og vet at dette kan gjøre mye med situasjonen på et sted.»


Flekkefjord og Nyan’ombe

Sammen med Lloyd Nyarota, programdirektør for Chabadza, Partnership in Development-programmet Metodistkirkens Misjonsselskap har i Zimbabwe, foreslo misjonskontoret at menigheten i Flekkfjord kunne støtte Nyan’ombe. Nyan’ombe er en landsby med rundt 6.000 mennesker, som ligger i Mutasa Nyanga distriktet, i provinsen Manicaland. I Nyan’ombe ligger en klinikk og et Waiting Mother’s Shelter. I Zimbabwe har myndighetene bestemt at alle fødende må tilbringe de siste ukene før fødsel på et mottak for vordende mødre. Dette er for å redusere barseldød hos mødre som føder hjemme uten profesjonell legehjelp. Klinikken i Nyan’ombe.som har søkt Chabadza om støtte til å bygge et nytt kjøkken, og hjelp til å pusse opp Waiting Mother’s Shelter. Neste steg i prosjektet er et vann-anlegg, som skal føre vann opp fra elva, som renner nedenfor klinikken.

Da det ble besluttet at menigheten skulle engasjere seg i et større prosjekt, ble det nedsatt en misjonskomite, som skulle ha ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Etter positiv tilbakemelding fra menighetsrådet gikk misjonskomiteen i gang: Det ble laget en presentasjon om prosjektet, som ble presentert gjennom gudstjenester, aftenmisjon, menighetsrådsmøte og andre steder.


Godt samarbeid

«Vi har satt oss godt inn i prosjektet på forhånd og har absolutt fått god hjelp fra misjonskontoret. Det var misjonskontoret som hjalp oss til å finne et passende prosjekt», forteller Erling, «Ved en tilfeldighet så åpnet det seg slik at jeg og Jon reiste inn til Oslo og hadde et møte med Anne på misjonskontoret. Dette gav oss ytterligere informasjon om prosjektet og var en vitamininnsprøytning til å komme i gang så rask som mulig. I tillegg har vi fått oversendt bilder og informasjon direkte fra prosjektet.»


Stor misjonsiver

Prosjektet Nyan’ombe startet skikkelig opp i oktober i år, men på en måte er det en fortsettelse av ambulanseprosjektet som Jon Løvland tok ansvar for i 2012. Som mange kjenner til ble det samlet inn kr. 600.000,- til ny ambulanse til sykehuset i Nyadire. Disse pengene ble samlet inn i løpet av 10 måneder og de fleste av giverne var fra menigheten i Flekkefjord, selv om det var flere utenfor Flekkefjord som også bidro!
Om menighetens store engasjement sier Erling: «Flekkefjord Metodistmenighet er en menighet med et stort misjonsengasjement. Flere i vår menighet har selv vært misjonærer i blant annet Zimbabwe. Det er naturlig for oss som menighet å være engasjert i misjonsarbeid. Vi ønsker å gå inn i et mer langsiktig og stort prosjekt, der vi ønsker å bidra til og hjelpe et større lokalsamfunn på flere områder. Vi ønsker å sette oss et stort mål og har stor tro på at vi skal klare å gjennomføre målsetningen vår!», og han fortsetter entusiastisk: «Jeg tror at dette prosjektet er med på å løfte misjonsengasjementet ytterligere. Jeg tror også at givergleden gjennom et slikt stort felles prosjekt blir ennå større!»


Ikke bare landsbyen!

Men menigheten i Flekkefjord ønsker altså ikke å gi seg etter at kjøkken, oppussing og vannanlegg ved klinikken i Nyan’ombe er ferdig! De håper bl.a å kunne gjøre utbedringer i, og ved, metodistkirken i landsbyen; Shapure United Methodist Church, og også å kunne forbedre skolene i Nyan’ombe og områdene rundt. «Vi har satt oss som mål å samle inn en million i løpet av en tre-årsperiode, slik at vi kan gjøre en forskjell på flere områder i et større lokalsamfunn. Vi i misjonskomiteen vil at prosjektet skal holdes varmt i hele perioden. Dette er absolutt hele menighetens misjonsprosjekt og vi ønsker at prosjektet skal engasjere oss som menighet; at prosjektet skal engasjere alle generasjoner i menigheten. Derfor satser vi også på at barne- og ungdomsarbeidet i menigheten skal dras inn i dette. Når vi startet opp så sa vi klart fra at dette prosjektet ikke skulle gå på bekostning av andre misjonsprosjekter som våre medlemmer støtter trofast. Vårt Nyan’ombe prosjekt kommer som et tillegg til det som medlemmer allerede støtter opp om!», fastslår misjonskomiteens leder bestemt.


Stor kreativitet

Når det gjelder innsamling av penger til prosjektet, er kreativiteten og iveren stor: «Noen i menigheten fyller år og har runde dager, og ønsker pengegaver til bursdagen som går direkte til prosjektet.  I tillegg har vi laget en misjonskontrakt som vi har delt ut. Her har vi god respons ved at folk i menigheten har bundet seg til månedlige beløp eller engangsbeløp i prosjektperioden. Hvis man, for eksempel gir kr. 278,- pr måned i tre år blir dette  kr. 10.000,- til prosjektet. Dette er overkommelig for de fleste! I tillegg har så har det vært solgt alternative julegaver den siste måneden før jul. Et kreativt medlem i misjonskomiteen kom opp med en god ide om salg av dekorerte flasker som skulle gå til inntekt for vannprosjektet. Flaskene har vært solgt for kr. 250,- 500,- og 1000,-. Jeg kan ikke annet enn å si at responsen hittil har vært svært god; fantastiske 171.695 kroner er samlet inn i løpet av de tre månedene prosjektet har pågått!» sier en takknemlig leder av prosjektgruppa.
«Gjennom kontraktene har vi hittil fått inn flere hundre tusen i løfter. Jeg ble litt ydmyk når en person i menigheten kom bort til meg og sa at vi kunne regne med å få kr. 100.000,- over tre år fra dem. I januar/februar skal vi ha basar og misjonsdag hvor vi også regner med å ha stort fokus på prosjektet.»


Personlig kontakt

I skrivende stund er tre av medlemmene i misjonskomiteen i Nyan’ombe for å knytte personlige kontakter, og for å få et mer nærmere forhold til prosjektet.
«Vi ønsker å få et personlig forhold til prosjektet og har derfor satt oss som mål at når tre-års perioden er over og prosjektet er fullført, så tar vi en menighetstur til Nyan’ombe for å se hva vi, sammen med lokalbefolkning, har fått til. Så får vi se hvor mange som ønsker å være med på tur.» smiler Erling, og forklarer sin egen iver for prosjektet:
«For meg handler dette om prioritering. Vi som lever i Norge er svært heldige. Vi lever i en overflod som andre bare kan drømme om. For meg er det viktig å få frem at hvis jeg kan gi være med på å gi til et prosjekt som kan være med på å gjøre hverdagen lettere og bedre for mange mennesker i et lokalsamfunn, så gir dette en mye større glede enn om jeg skulle bevilge meg selv noen materielle goder som jeg ikke engang har behov for!», avslutter en engasjert Erling Aagesen.

 

 

 

Relaterte dokumenter
NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone