En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>På tide å nominere til valg

På tide å nominere til valg

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
13.02.2014
Nå er tiden kommet for å nominere til viktige tillitsverv og i år blir det mange spennende valg på Årskonferansen. Ny frist!
På tide å nominere til valg

I Hovedstyret går det mot en stor utskiftning av medlemmene. Nåværende leder i Hovedstyret Berit Westad, leder av Misjonsrådet Torill Langbråthen og valgt lekt medlem i utgående årsklasse Jan-Erik Hansen har alle nådd maksgrensen i Hovedstyret og kan derfor ikke gjenvelges. Dermed må det nye koster til. Hvem skal det bli? Det er opp til blant andre deg!

Vi trenger forslag på metodister som kan og vil stille til valg på en rekke viktige og innflytelsesrike verv i kirken vår. Det er mange som opplever at vi er en kirke med medvind og at Gud gir kraft og retning for oss. Hovedstyret er et viktig organ der prioriteringer og veivalg stadig er på agendaen. Vi trenger styremedlemmer som brenner for Gud og Metodistkirken.

15. mars er fristen for nominasjon på kandidater til valg på Årskonferansen.


Husk: Alle kirkens medlemmer, menigheter, styrer og råd har rett til å foreslå kandidater til Hovedstyret og Fagrådene.

Forslagene sendes Forslagskomiteen v/lederen innen 30. mars, brede.aasen@betanien.no

Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt av forslagsstiller.

 

Her er en full oversikt over alle valgene:

SE SISTE ÅRBOK SIDE 116-117 FOR OVERSIKT OVER HVEM SOM HAR SETE I STYRENE I DAG.

01.   Hovedstyret
a)    Leder 2014-2016: SKAL VELGES                          
b)    Årsklasse 2013-15:
       Leder Diakoni- og Evangeliseringsrådet:    Leif S. Jacobsen    Vara: Nestleder i DER
c)    Årsklasse 2014-2016:
       Leder av Misjonsrådet:  SKAL VELGES                                    Vara: Nestleder i Misjonsrådet
d)    Årsklasse 2013-2015:
       Pastoral:                               Anne Grete Spæren Rørvik          Vara: Helle Maria Wolstad
       Lek:                                      Ingerid Hoggen                             Vara: Jan Lillevik
e)    Årsklasse 2014-2016:
       Pastoral:  SKAL VELGES
                                                         Vara:  SKAL VELGES  
       Lek:  
       SKAL VELGES                                                           Vara:  SKAL VELGES  

f)     Øvrige medlemmer av Hovedstyret:
  1.  Biskopen
  2.  Tilsynsmennene
  3.  MBUs leder. Nestleder er vara.
  4.  Kvinneforbundets leder. Nestleder er vara.
       Med møte/talerett i Hovedstyret: Felleskassens kasserer/adm. leder.
       Redaktør av Brobyggeren/Hjemmesiden har møterett.
 
 
03.   Misjonsrådet
a)    Leder 2014-2016:     
b)    Årsklasse:    2014-2018                             2012-2016
       Lek kvinne:   SKAL VELGES                     Ragnhild Sand
       Lek mann:     SKAL VELGES                    Jon Løvland
       Pastoral:        SKAL VELGES
                  Roar G. Fotland
       Vara               2014-2018:     
       Lek:                SKAL VELGES
 
       Pastoral:       
SKAL VELGES                      
c)    Misjonssekretæren
d)    Representant fra MBU
e)    Representant fra Kvinneforbundet
f)     Tilsynsmenn og Administrativ leder har møterett.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone