En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>MBU satser på leirer og MBU-banken

MBU satser på leirer og MBU-banken

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
05.04.2014
Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund sitt Landsmøte fortsetter satsningen på leirarbeidet og inviterer voksne metodister med på laget i MBU-banken.
MBU satser på leirer og MBU-bankenLedere fra barne- og ungdomsarbeidet i Metodistkirken er samlet til landsmøte i Stavanger.

Delegater fra barne- og ungdomsarbeidet i hele landet er samlet til Landsmøte i Stavanger denne helgen. De kan se tilbake på et svært spennende år og legger nye planer for fremtiden.

Timoteus

Det er nå over 100 ungdommer som har vært med på ledertreningskurset Timoteus. Dette er svært viktig for ungdommene, menighetene og for kirken vår. Spesielt gledelig er det at MBU har tatt et ansvar for å gjennomføre et Timoteus-kurs i Litauen i siste arbeidsår. Tilbakemeldingene fra Litauen og fra biskop Alsted har vært meget positive. Dette har vært en opplevelse også for det dyktige lederteamet vårt i Timoteus som har brukt tid og krefter på å tilpasse og lede kurset i Litauen.

Leirer

Landsmøtet kan se tilbake på en periode med spennende nyvinninger og gode leirer. Utenlandsleiren i Zimbabwe ble meget god, selv om det kunne ha vært med flere deltakere. Sommerfesten ble et nytt høydepunkt for deltakerne. Konfirmantweekendene er blitt så bra at nesten alle konfirmantene blir med. Fjoråret ble avsluttet med den store nyvinningen: Nyttårsleiren i Hemsedal. Her var det godt med deltakere og svært gode tilbakemeldinger fra alle.MBU satser på leirer og MBU-bankenTilsynsmann Steinar Hjerpseth er ordstyrer. MBU-konsulent Camilla Gaarn Røed og MBU-prest Frøydis Grinna holder orden på referatet.

Det er klart at leirarbeidet og ledertrening med Timoteus blir hovedsatsninger også i tiden fremover. Her samles ungdommer fra hele landet og blir utfordret på tro og holdninger.

Økonomi

MBU gikk med et betydelig underskudd i fjor på litt over 200.000 kroner i fjor. Det skyldes redusert tilskudd fra staten og underskudd på leirene, særlig leiren i Zimbabwe. Før leiren i Zimbabwe var det stor usikkerhet om hvordan valget ville bli gjennomført og om det ville bli uro. Det gjorde at flybilletter måtte bestilles så sent at de ble dyrere enn budsjettert. Dette er vanskelig å planlegge for.

MBU har også et prinsipp om at leiren ikke skal gå med store overskudd. Det er for at alle skal ha råd til å delta. En ønsker også at det skal være god dekning med ledere. Det skal legges til rette for god kontakt med lederne og med mulighet for gode samtaler. Samtidig evaluerer landsstyret stadig om antallet ledere er riktig og om størrelsen på egenandelen er riktig.

MBU-banken

Det er i dag svært få som er faste givere i MBU-banken. Det er svært viktig at flere voksne metodister blir faste givere til barne- og ungdomsarbeidet. Det vil redusere avhengigheten av statlige midler og gi større rom for å satse på leirene og ansatte. Det vil derfor komme en fornyet satsning på MBU-banken.

Politiattest

Landsmøtet vedtok enstemmig at det innføres krav om politiattest for alle ledere i alt barne- og ungdomsarbeid i Metodistkirken.

Lovendringer

Det ble lagt frem en rekke lovendringsforslag. De største er at med unntak av formålsparagrafene 1 og 2, skal det fra nå av være mulig å endre lovene på ett landsmøte. Det vil også åpnes for langt flere delegater til landsmøtene. Større lokallag vil få flere delegater. Forslagene ble behandlet på forrige landsmøtet og ble nå endelig vedtatt enstemmig.

Samtale

Landsmøtet delte seg opp i mindre grupper for å snakke om MBU i årene fremover. Hva skal MBU arbeide med og hva drømmer vi om at MBU skal få til i fremtiden?

 

Du kan lese mer om landsmøtet i Brobyggeren.

 

 


 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone