En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirken søker ny daglig leder

Metodistkirken søker ny daglig leder

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
08.04.2014
Metodistkirken er på utkikk etter en ny daglig leder for hovedkontoret i Oslo og et knutepunkt i programarbeidet.
Metodistkirken søker ny daglig lederMetodistkirkens hovedkontor ligger i bygningen til den gamle sykepleierskolen til Stiftelsen Betanien Oslo.

Administrativ leder Gunnar Bradley går over i en ny stilling som seniorkonsulent på hovedkontoret. Samtidig opprettes det en ny stilling som daglig leder. Denne stillingen vil få et styrket ansvar for progam- og visjonsarbeidet i kirken vår.

Siden endringene ble omtalt første gang på nettsiden, har de gjennomgått en utvikling. I det siste hovedstyremøtet ble stillingen diskutert inngående i forbindelse med stillingsinstruksen og annonsen.
Til Brobyggeren sier tilsynsmann Øyvind Helliesen at det er to ting som har vært særlig viktig. For det første ønsker hovedstyret å styrke program- og visjonsarbeidet i kirkens ledelse. For det andre vil de ha klarere linjer i ledelsen og gjøre det å være leder av hovedstyret til en mer levelig oppgave.

Delt rapportering

Den nye daglige lederer skal være leder på hovedkontoret. Den skal ivareta hovedansvaret for programkoordinering og videreutvikling av kirkens strategi.
Rapporteringen for finans og administrasjon vil bli delegert til en av de andre medarbeiderne på kontoret, slik at oppgaver og rapportering er i samsvar med Kirkeordningens § 608 og §613.
I samsvar med KO vil rapporteringen om finans og administrasjon gå til hovedstyret. Når det gjelder program, vil rapporteringen gå to veier. I det langsiktige perspektivet er det hovedstyret som har ansvaret. I det daglige er det kabinettet som har ansvaret.
Daglig leder vil møte fast i kabinettet og arbeide tett med tilsynsmennene.
Hovedstyret mener at dette ikke vil frata dem ansvar, men sikre en bedre oppfølging fra dag til dag. Hovedstyrets leder er en lek person og det vil være begrenset hvor mye den personen kan stille opp i arbeidstiden.

Nye oppgaver

Det er forventet at daglig leder vil delegere mye av det praktiske arbeidet med finans og administrasjon til staben på hovedkontoret. Stillingen er kun 50 % og det er lagt nye oppgaver til.
Daglig leder skal være et nav i kirkens ledelse og møte i misjonsrådet, Diakoni- og evangeliseringsrådet, kabinettet og hovedstyret. Slik skal det sikres at koordinering av de ulike organenes arbeid skjer jevnlig og at informasjonsstrømmen mellom rådene og styrene ivaretas.
Dette vil ta mye av tiden til den nye daglige lederen. Dette er i samsvar med hovedstyrets ønske om å styrke arbeidet med strategien og visjonen til kirken. Vi har i de seneste årene sett en oppblomstring i store deler av kirken. Denne utviklingen ønsker hovedstyret å styrke med disse endringene.

Partnerskap

Øyvind Helliesen sier at det er viktig at daglig leder arbeider i et partnerskap med både hovedstyret og kabinettet.
- I det daglige vil daglig leder ha tett kontakt med tilsynsmennene og biskop. Vi er ansatt i full tid og kan følge dette opp. Men det er viktig at det langsiktige ansvaret fortsatt ligger hos hovedstyret. Daglig leder vil fortsatt møte og rapportere dit.
Det er hovedestyret som ansetter daglig leder. Det er de som er ansvarlige ovenfor Årskonferansen.
Vi tror at det med den rette personen i stillingen vil være en viktig styrking av arbeidet med program, strategien og visjonen vår. Vi opplever så mye positivt i kirken vår nå og vi vil ta vare på og styrke den utviklingen.
Jeg tror også det vil bli mer levelig å være leder av hovedstyret. Ved å løfte det daglige ansvaret vekk, blir det langt mer overkommelig å ta på seg et slikt verv for lekfolk som er i fullt arbeid utenfor kirken, avslutter Helliesen.

 

Utlysningsteksten:

DAGLIG LEDER VED HOVEDKONTORET, 50 % FAST STILLING

Vår nåværende leder går over i en annen stilling i kirken. I den forbindelse søker vi ny leder som kan utvikle, motivere og lede staben på hovedkontoret i Oslo, samt koordinere og aktivt medvirke til kirkens videre satsing.
 
Det søkes etter en systematisk og strukturert person med erfaring og gode lederegenskaper.
Relevant formalkompetanse og personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen forutsetter medlemskap i Metodistkirken.
Daglig leder
-    leder metodistkirkens hovedkontor
-    har personalansvar på hovedkontoret
-    arbeider både selvstendig og er dyktig på teamledelse
-    arbeider i samspill med biskop, kabinett og kirkens valgte lederskap
-    ivaretar kirkens visjon og strategi
-    sikrer kontakt, samarbeid og nettverk mellom menigheter, styrer, råd og årskonferanse

Tiltredelse er 1. august. Lønn etter avtale.
Søknadsfrist er 20. april. Søknad med CV sendes hovedkontoret@metodistkirken.no

Interesserte kan få nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til
hovedstyrets leder Berit Westad, tlf. 977 32 817
eller tilsynsmann Øyvind Helliesen, tlf. 404 01 515

 

 

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone