En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirken fortsetter fremgangen

Metodistkirken fortsetter fremgangen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
14.04.2014
For første gang i moderne tid er det positive tall for både antallet medlemmer og antallet menighetsbarn.
Metodistkirken fortsetter fremgangenIllustrasjonsfoto. Noen av de mange metodistene som var med på Sendt 2014 viser veien videre frem. Menighetsplantinger er en viktig del av vår strategi. Metodistkirken satser stort på å starte nye fellesskap.

 

Snittalderen på vei ned

Til Brobyggeren sier statistisk sekretær Ragnar Falch: - I 2013 ble det tatt opp 117 nye medlemmer og selv om det er færre enn året før, er det 20% over gjennomsnittet de 10 siste årene. Gjennomsnittsalderen på nye medlemmer var 40 år og er med på å senke snittalderen som nå er 58 år. Gledelig er det også at gudstjenestebesøkene har en liten, men dog stigende kurve, selv om mange av menighetenes aktiviteter nå finner sted gjennom uka.

Metodistkirken fortsetter fremgangenUtviklingen av antallet medlemmer, menighetsbarn og medlemmer totalt siden 2004. Den generelle retningen er helt tydelig. Det går riktig vei!

 

Det arbeides godt i mange menigheter

Metodistkirken fortsetter fremgangenTilsynsmann Øyvind Helliesen

Tilsynsmann Øyvind Helliesen sier til Brobyggeren: - Jeg gleder meg over at kirken vår er i vekst. Flott å se at vi vokser både i antall bekjennende og døpte medlemmer. Samtidig registrerer vi at tilgangen av nye døpte og bekjennende medlemmer er lavere enn i fjor, og at vi enda ikke ha nådd de målene vi har satt oss. For meg er uansett tallene ikke det viktigste, det handler om mennesker - og det er flott å tenke på at hele 177 nye mennesker har blitt  en del av våre menighetsfellesskap. 177 ulike, unike mennesker - hver av dem er en gave til kirken og en gave til det stedet der de bor.
At vi er i tallmessig vekst overrasker meg ikke. Min opplevelse er at det jobbes godt i mange menigheter, og når kvaliteten på arbeidet er godt gir det ofte også kvantitative resultater. Samtidig registrerer jeg at 50% av de nye medlemmene er kommet i 6-7 menigheter, og at så mange som 15 menigheter ikke har hatt noen tilgang på nye døpte eller bekjennende.(For noen har dette vært situasjonen over flere år). Jeg tror ikke det finnes enkle svar på hvorfor det er slik, men jeg tror det er nødvendig å være i dialog med menighetene det gjelder, og sammen se om det er tiltak vi kan gjøre for å snu utviklingen.
Vi sliter også med å få til den veksten i gudstjenestebesøket som er en del av målsettingen vår. Flere menigheter forteller at de sliter med å opprettholde et jevnt gudstjenestebesøk fra uke til uke.
Mitt håp er også at den positive statistikken de siste 2 årene kan være en inspirasjon for oss alle, og at det gir oss mot til å fortsette det gode arbeidet som betyr mye for mange mennesker, og mot til å gjøre forandringer når det er nødvendig.
Fra kirkens ledelse vil vi fortsatt holde fast i kirkens visjon og strategi, og gjøre det vi kan for at den fine utviklingen kan fortsette. Samtidig trenger vi også å minne hverandre på at det er Jesus som er kirkens og menighetenes Herre, og at det dypest sett bare er Gud som kan skape vekst.

Langsiktig strategi

Metodistkirken fortsetter fremgangenBiskop Christian Alsted

Biskop Christian Alsted kommenterer kirkens situasjon slik: - Vi ser generelt en positiv utvikling i kirken. Det er vekst flere steder, og det arbeides iherdig og med stor tro på Jesus og med kjærlighet til mennesker.

Vi går ikke lengre tilbake, og vi er i ferd med å snu til fremgang. Jeg hadde håpet at vi kunne ha opprettholdt siste års fremgang. Det har vi ikke helt klart. Jeg legger merke til at antallet av opptatte medlemmer er det nest høyeste på 10 år, kun overgått av 2012. Det er et markant fall i antallet barnedåp, som er det laveste på 10 år. Men det er jo et tall vi selv kan gjøre noe med, så kjære metodister: Få noen flere barn.

Den strategien vi har satt i gang som kirke er langsiktig. Forutsetningen for økt gudstjenestedeltagelse, flere med i smågrupper og flere medlemmer er den økte kvaliteten i menighetsarbeidet. Dette vil blant annet naturlig menighetsutvikling hjelpe oss med å fokusere på. Hvis vi arbeider med å skape kontakt til mennesker, ønsker mennesker velkomne inn i våre fellesskap, hjelper dem med å bli en del av våre nettverk, hjelper dem inn i smågrupper, så vil vi over tid oppleve en betydelig fremgang i antallet nye medlemmer. Her vil det være vesentlig å holde et fast fokus og bevidsthet på å være en kirke i menighetens daglige liv.

På samme måte er arbeidet med gudstjenesten en langsiktig prosess, hvor vi uke etter uke arbeider med å utvikle og øke kvaliteten på gudstjenesten og forkynnelsen. Vi har oppfordret prestene til å bruke halvparten av sin tid på forberedelse av gudstjenesten. Med forberedelse mener vi planlegging, møter med gudstjeneste team eller gruppe, samtaler med musikere, forberedelse av forkynnelsen, forberedelse av liturgi, utvikling av de fysiske rammene, bruk av kreative uttrykk og mye mere. – En slik prioritering av gudstjenesten vil på lang sikt føre til en vesentlig styrkelse av gudstjenestedeltagelsen.

Vi trenger å gjøre vesentlige endringer for å oppnå nye resultater. Vi har bare såvidt begynt. Med de gode resultater vi allerede ser, er jeg overbevist om at vi over de neste årene kommer til å se en økt vekst og utvikling, avslutter biskop Alsted.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Øyvind Helliesen ble valgt inn i styringsgruppen til World Methodist Council i Houston denne uken. Les mer
På generalkonferansen ble flere norske metodister valgt og gjenvalgt til viktige verv i den verdensvide Metodistkirken. Les mer
Mandag 16. mai ble Øyvind Helliesen den første europeiske metodist i det juridiske råd. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone