En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hyrdebrev til alle metodister i Nord-Europa og Eurasia

Hyrdebrev til alle metodister i Nord-Europa og Eurasia

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
19.04.2014
Biskopene Eduard Khegay og Christian Alsted har sendt ut et felles hyrdebrev til alle menighetene i Nord-Europa og Eurasia.
Hyrdebrev til alle metodister i Nord-Europa og EurasiaVi kalles til felles bønn for fred. Illustrasjonsfoto: Morguefile

Moskva og København, påsken 2014

 

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! (Fil. 1,2)


Vi skriver til dere i en urolig tid for Ukraina og for andre land i Øst-Europa. Vi skriver til dere som kaller dere metodister for å oppmuntre dere til å hengi dere til Kristus i bønn for fred og forståelse mellom folkene i verden.

Det er mange ting som skiller menneskene på jorden; Nasjonalitet, kultur, språk, økonomi, kjønn og alder. Guds rike har alltid vært et sted der alle mennesker, på tross av skiller, har kunnet samle seg i kjærlighet i kristent fellesskap.

I motsetning til de skiftende politiske vindene, er kirken kallet til å være et fellesskap som ikke er av denne verden, men som er i verden for å reflektere Jesu selvoppofrende liv (Joh. 17, 16 og 18). Dette er ingen enkel oppgave. Vi blir utfordret hver eneste dag i en verden i stadig endring. Vi søker å tolke og leve slik en kirke skal være, et forsont og forsonende fellesskap.

Som metodister i Sentralkonferansene Nord-Europa og Eurasia er vi bundet sammen i en pakt for å forme disipler for Jesus Kristus. Vår misjon er ikke å søke suksess og anerkjennelse. Vår misjon er, sammen med andre kristne, å være en del av Kristi helende og forandrende arbeid i menneskers liv, i våre samfunn og i verden som helhet. Å spre bibelsk hellighet er å vokse i fellesskap og som Kristi etterfølgere arbeide systematisk for å influere samfunnet til «å gjøre rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud» (Mika 6, 8).

Jesus sa til sine disipler: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.» (Joh. 14, 27). I tillitt til dette løftet ber vi våre menigheter om å forenes i denne bønnen:

 

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

 

Må vi som Metodistkirke være et slikt redskap for fred som alltid reflekterer Kristi kjærlighet.

 

Kristus er oppstanden! Han er sannelig oppstanden!

 

Eduard Khegay             Christian Alsted
Biskop for Eurasia          Biskop for Nord-Europa og Baltikum

 

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Lignende artikler
Metodistkirken i Norge ser på seksuelt krenkende og diskriminerende atferd som uforenlig med vår tro og livsførsel - i og utenfor kirken, både hos medlemmer og ansatte. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone