En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Klart for valg

Klart for valg

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
21.05.2014
I dag ble valgkomiteens innstilling klar med et forslag til ny leder av Hovedstyret.
Klart for valg

Det er mange valg som skal foretas på Årskonferansen. Her er listen fra valgkomiteen. Se hele sakspapiret for vita.

 

Forslag fra forslagskomiteen (FK) til Metodistkirkens Årskonferanse 2014


01. Hovedstyret
a) Leder 2014-2016:
Per Endre Bjørnevik (foreslått av Centralkirken menighet Bergen, innstilles av FK)
c) Årsklasse 2014-2016:
Leder av Misjonsrådet: Aart Huurnink (foreslått av misjonsstyret, Øståsen menighet, Stavanger metodistmenighett)
Vara: Nestleder i Misjonsrådet (velges av Misjonsrådet)
e) Årsklasse 2014-2016:
Pastoral:
Stig Johnny Jørstad (foreslått av Centralkirken menighet i Bergen, Metodistkirken på Finnsnes, Skånland metodistmenighet, FK innstiller),
Tom G. Johnsen (Foreslått av forslagskomiteen)
Vara: den som for nest flest stemmer i valget på pastoral
Lek:
Ole Jakob Pettersen (foreslått av Camilla Gaarn Røed)
Kari Hauge Westad (foreslått av FK)
Per E Bjørnevik (dersom ikke valgt som leder)
Vara: den som for nest flest stemmer i valget på lek


03. Misjonsrådet
a) Leder 2014-2016: Aart Huurnink (foreslått av misjonsstyret, Øståsen menighet, Stavanger
metodistmenihet, innstilles av FK)
b) Årsklasse: 2014-2018
Lek kvinne:
Eva Elvebakk (Foreslått av Metodistkirken på Finnsnes)
Torill Langbråthen (Foreslått av Misjonsstyret, Øståsen menighet, Centralkirken menighet Oslo,
innstilles av FK)
Lek mann:
Aart Huurnink (foreslått av misjonsstyret, Øståsen menighet, innstilles av FK)
Bjørn Sivert Broback (Foreslått av Centralkirken menighet Oslo
Pastoral:
Liv Berit Carlsen (Foreslått av misjonsstyret, Centralkirken menighet i Oslo, Øståsen menighet)
Vara 2014-2018:
Lek:
Bjørn Sivert Broback (Foreslått av Centralkirken menighet Oslo.
Linn Haugen Markussen (Foreslått av misjonsstyret, Øståsen menighet)
Pastoral:
Tom Johnsen (Foreslått av misjonsstyret, Øståsen menighet)


8. Årsmøte i Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret
Årsmøtet innstiller følgende til valg fra Metodistkirkens Årskonferanse
Styrets leder: Reidun Larsen (Årsklasse 2014-2017)
Medlemmer: Ola Westad (Årsklasse 2014-2015), Karin Randsborg Thompson (Årsklasse 2014-17)
Varamedlemmer: Vidar Sten Bjerkseth (Årsklasse 2014-2015), Vigdis Merete Rønning (Årsklasse 2014-2017)


10. Metodistkirkens Personalkasse - årsklasse 2014-2016
Valgt fra Årskonferansen:
- Haavard Pytte og
- Torfinn Lundblad (vararepresentant)
Valgt blant Personalkassens medlemmer:
- Steinar Hjerpseth


12. Metodisme-Historisk Selskap
Metodisme-Historisk Selskap meldes det om endringer i sammensetningen av styret for perioden 2011-2015
Ny leder: Thor Bernhard Tobiassen
Nye styremedlemmer: Ragnar Falch, Eystein Andersen
Styret vil etter dette bestå av:
Leder: Thor Bernhard Tobiassen
Styremedlemmer: Lars Erik Nordby, Jens Christian Strandos, Nils Hetman, Øystein Lillås, Jorunn
Wendel, Gustav Søiland, Ragnar Falch, Eystein Andersen.


18. Metodistkirkens representanter til Kristeligelig Studieforbunds årsmøte 2015-2018
Vigdis-Merete Rønning og Gunnar Bradley.


25. Representant til Kirkens Nødhjelps representantskap 2010-2014
a) Representant: Misjonssekretær Øyvind Aske
b) Vara: Anne Ng Forster


33. Årskonferansens Desisjonskomite
Gerd Røsok (2012-2014) leder i 2014
Egil Westad (2014-2017)
Hege Bergjord (2014)
Kristian Ramsrud (2015-2017 – men også som observatør i 2014)


37. Statistisk sekretær 2015-2018
Ragnar Falch


38. Årskonferansens sekretær og hjelpesekretærer 2015-2018
Daglig leder for Hovedkontoret. Hjelpesekretærer organiseres av Hovedkontoret og vertsmenigheten.


04. Betanien Diakoniråd
Betanien Diakoniråd har innstilt følgende medlemmer for valg i Årskonferansen:
Stiftelsen Betanien Oslo:
Årsklasse 2014-2018:
Hilde Ellingsen
Irene Lindhom
Jan Magne Linnsund

Stiftelsen Betanien Bergen:
Stiftelsen Betanien Bergen ber i den foreliggende situasjon om at de valgte medlemmer i Årsklassen 2010-2014 får forlenget sitt mandat til videre. Dette ble anbefalt av Diakonirådet i møte den 29.4.2014. Dette gjelder medlemmene Jon-Erik Bråthen og Nils Eivind Holmedal. Varamedlem: Dag Moster.
Representantskapet Stiftelsen Betanien Skien:
Ingen på valg i år.
Betanien Diakoniråds representant i DER: Knut Rasmussen


Valg av tellekorps årskonferansen 2014
Tellekorps 1:
Jan Lillevik, Roar G. Fotland, Kirsten Margrete Øysæd, Ingull Grefslie, Kari Westad Hauge og Marit Bjørnevik
Tellekorps 2:
Rune Joar Larsen, Dag Martin Østevold, Bjørn Sivert Broback, Helle Maria Wolstad, Thorbjørn Ribe, Kari Elise Handeland
Tellekorps 3:
Frøydis Grinna, Knut Olav Seland, Leif Sverre Jacobsen, Marit Dahl Torgersen, Vetle Karlsen Eide, Rune Nese
Tellekorps 4
Marit Meistad, Johannes Neef, Britt-Eva Elvejord Jakobsen, Jan Robert Madsen, Torgeir Tveter, Ole Martin Andreassen.

Vakanser
Diakoni-og evangeliseringsrådet
Lek kvinne 2014-2015: Karine Hauge (Helene Benedikte Granum)
Vara lek: 2013 -2017: Vakant (Herdis Marie Ruud Hansen)


Orientering/innstilling:
Vetle Karlsen Eide er valgt som legt medlem i årsklasse 2011 til 2015 i Diakoni-og evangeliseringsrådet. Ved årskonferansen 2014 vil Karlsen Eide bli ordinert til diakon. Forslagskomiteen innstiller på at Vetle Karlsen-Eide kan stå ut den perioden han er valgt til, som er ut kommende konferanseår. FK anser det som viktig med kontinuitet rådet.

 

 

Relaterte dokumenter
NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
I stedet for en utsatt årskonferanse, blir det spennende møteplasser på nett denne helgen. Les mer
Protokoll fra hovedstyret er lagt ut. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone