En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Valgresultater

Valgresultater

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
30.05.2014
Da er valgene i gang. Denne artikkelen blir oppdatert.
ValgresultaterNyvalgt hovedstyreleder Per Endre Bjørnevik på "Soltun-benken" i konferansen, sammen med rektor Marit Hetmann.

 

01. Hovedstyret
a) Leder 2014-2016:
Per Endre Bjørnevik (foreslått av Centralkirken menighet Bergen, innstilles av FK). Det kom ingen benkeforslag, men det ble krevd skriftelig avstemning. Bjørnevik ble valgt med 87 stemmer, 30 avga blanke stemmer.


c) Årsklasse 2014-2016:
Leder av Misjonsrådet: Aart Huurnink (foreslått av misjonsstyret, Øståsen menighet, Stavanger
metodistmenighett). Valgt ved akklamasjon.
Vara: Nestleder i Misjonsrådet (velges av Misjonsrådet)


e) Årsklasse 2014-2016:
Pastoral:
Stig Johnny Jørstad (foreslått av Centralkirken menighet i Bergen, Metodistkirken på Finnsnes, Skånland metodistmenighet, FK innstiller), VALGT med 72 stemmer
Tom G. Johnsen (Foreslått av forslagskomiteen), 41 stemmer. Valgt som vara.
Lek:
Ole Jakob Pettersen (foreslått av Camilla Gaarn Røed), 14 stemmer.
Kari Hauge Westad (foreslått av FK), 45 stemmer. valgt som vara.
Anne Karin Rolfsen (foreslått av Jan-Erik Hansen), VALGT med 55 stemmer.


03. Misjonsrådet
a) Leder 2014-2016: Aart Huurnink (foreslått av misjonsstyret, Øståsen menighet, Stavanger metodistmenihet, innstilles av FK).   VALGT ved akklamasjon. 
b) Årsklasse: 2014-2018
Lek kvinne:
Eva Elvebakk (Foreslått av Metodistkirken på Finnsnes). 50 stemmer.
Torill Langbråthen (Foreslått av Misjonsstyret, Øståsen menighet, Centralkirken menighet Oslo, innstilles av FK). VALGT med 65 stemmer.
Lek mann:
Aart Huurnink (foreslått av misjonsstyret, Øståsen menighet, innstilles av FK) Valgt
Bjørn Sivert Broback (Foreslått av Centralkirken menighet Oslo
Pastoral:
Liv Berit Carlsen (Foreslått av misjonsstyret, Centralkirken menighet i Oslo, Øståsen menighet). VALGT ved akklamasjon.
Vara 2014-2018:
Lek:
Bjørn Sivert Broback (Foreslått av Centralkirken menighet Oslo.
Linn Haugen Markussen (Foreslått av misjonsstyret, Øståsen menighet) Valgt
Pastoral:
Tom Johnsen (Foreslått av misjonsstyret, Øståsen menighet).  
VALGT ved akklamasjon. 

8. Årsmøte i Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret
Årsmøtet innstiller følgende til valg fra Metodistkirkens Årskonferanse
Styrets leder: Reidun Larsen (Årsklasse 2014-2017) Valgt
Medlemmer: Ola Westad (Årsklasse 2014-2015), Karin Randsborg Thompson (Årsklasse 2014-17) Valgt
Varamedlemmer: Vidar Sten Bjerkseth (Årsklasse 2014-2015), Vigdis Merete Rønning (Årsklasse 2014-2017) Valgt


10. Metodistkirkens Personalkasse - årsklasse 2014-2016
Valgt fra Årskonferansen:
- Haavard Pytte og
- Torfinn Lundblad (vararepresentant)
Valgt blant Personalkassens medlemmer:
- Steinar Hjerpseth

Valgt

12. Metodisme-Historisk Selskap
Metodisme-Historisk Selskap meldes det om endringer i sammensetningen av styret for perioden 2011-2015
Ny leder: Thor Bernhard Tobiassen
Nye styremedlemmer: Ragnar Falch, Eystein Andersen
Styret vil etter dette bestå av:
Leder: Thor Bernhard Tobiassen
Styremedlemmer: Lars Erik Nordby, Jens Christian Strandos, Nils Hetman, Øystein Lillås, Jorunn Wendel, Gustav Søiland, Ragnar Falch, Eystein Andersen.

Valgt

18. Metodistkirkens representanter til Kristeligelig Studieforbunds årsmøte 2015-2018
Vigdis-Merete Rønning og Gunnar Bradley. Valgt


25. Representant til Kirkens Nødhjelps representantskap 2010-2014
a) Representant: Misjonssekretær Øyvind Aske Valgt
b) Vara: Anne Ng Forster Valgt

33. Årskonferansens Desisjonskomite
Gerd Røsok (2012-2014) leder i 2014
Egil Westad (2014-2017)
Hege Bergjord (2014)
Kristian Ramsrud (2015-2017 – men også som observatør i 2014)

Valgt

37. Statistisk sekretær 2015-2018
Ragnar Falch Valgt

38. Årskonferansens sekretær og hjelpesekretærer 2015-2018
Daglig leder for Hovedkontoret. Hjelpesekretærer organiseres av Hovedkontoret og Sak 23 3 vertsmenigheten.

04. Betanien Diakoniråd
Betanien Diakoniråd har innstilt følgende medlemmer for valg i Årskonferansen:
Stiftelsen Betanien Oslo:
Årsklasse 2014-2018:
Hilde Ellingsen
Irene Lindhom
Jan Magne Linnsund
Valgt
Stiftelsen Betanien Bergen ber i den foreliggende situasjon om at de valgte medlemmer i Årsklassen 2010-2014 får forlenget sitt mandat til videre. Dette ble anbefalt av Diakonirådet i møte den 29.4.2014. Dette gjelder medlemmene Jon-Erik Bråthen og Nils Eivind Holmedal. Varamedlem: Dag Moster. Godkjent
Representantskapet Stiftelsen Betanien Skien:
Ingen på valg i år.
Betanien Diakoniråds representant i DER: Knut Rasmussen Melding

Forslagskomitee:

Kun benkforslag.

2014-2017:

Pastor: Helle Maria Wolstad. Valgt

Lek: Morgan Buckholm Pettersen. Valgt

Leder:Helle Maria Wolstad. Valgt

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
Vi minner om at det må nomineres til viktige verv i årskonferansen. Få oversikten her. Les mer
Innen 15. mars må alle nominasjoner til Årskonferansen 2019 være forslagskomiteen i hende. Her finner du full liste over hvilke valg vi skal gjøre. Les mer
Bli med og bidra til at vi får best mulig ledelse av kirken vår! Fristen er 1. april 2018. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone