En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Lokalpredikantkurs i Egersund

Lokalpredikantkurs i Egersund

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
01.07.2014
Metodistkirkens Teologiske Seminar arrangerer lokalpredikantkurs, del 2 bibelfag i Egersund skoleåret 2014/15.
Lokalpredikantkurs i EgersundIllustrasjonsbilde. Tidligere studenter ved Metodistkirkens Teologiske Seminar.

Dette studiet er en spennende utfordring til lekfolk i Metodistkirken. Det tar sikte på å kvalifisere personer til tjeneste som leder og lokalpredikant i kirken. Studiet består av tre kurs: Metodismens teologi og historie, Bibelfag og Praktisk teologi.

Alle kursene er obligatoriske i lokalpredikantutdanningen og er en del av pensum for de som skal bli diakon eller prest i kirken.

Hvert kurs består av to deler: en faglig-teoretisk del og en menighetsrelatert del.

Den faglig-teoretiske delen av studiet er i utgangspunktet knyttet opp mot studier og eksamen ved MF. Det er imidlertid mulig å ta Bibelfag og Praktisk teologi ved andre høgskoler. Det er også mulig å fullføre kursene med en intern eksamen ved Metodistkirkens teologiske seminar dersom man ikke ønsker eller trenger studiepoeng. Dessuten har de som ønsker det muligheten til å ta studiet som selvstudium. Litteraturliste og tema er de samme som når en tar det ved MF og eksamen i de ulike emner tas ved Metodistkirkens teologiske seminar.

Den menighetsrelaterte delen av studiet består av praktiske øvelser studenten skal gjennomføre i sin egen menighet. Dette skjer etter avtale med presten i ens lokalmenighet som foretar veiledning og evaluering. Dette gir menigheten et grunnlag for å kunne vurdere kandidaten og gjelder både evnen til å formidle Guds ord og kjennskapen til Metodistkirkens lære og praksis.

Det gis 24 timer undervisning i hvert av de tre kursene. I tillegg gis det på hver samling undervisning innen ledelse. Antall sider pensum pr. kurs er på ca 700 sider. Fullstendige kursoversikter med litteraturlister finnes ved å følge linkene under.

Kursbeskrivelse - Metodismens historie og teologi.pdf
Kursbeskrivelse - Bibelfag.pdf
Kursbeskrivelse - Praktisk teologi.pdf

Studieåret 2014-15 undervises det i bibelfag.

Denne undervisningen finner sted 12.-13.9-2014 (Roar Fotland), 21.-22./11 -2014 (Knut Refsdal), 27.2-28.2 -2015 (Lars-Erik Nordby) og 17.-18./4-2015 (Hilde Marie Øgreid Movafagh) i Egersund.

Eksamen internt

Kursavgift kr 2500  inklusiv pensumlitteratur. Noe støtte fra Metodistkirken kan påregnes.

Påmelding innen 15. august til lars.erik.nordby@metodistkirken.no

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone