En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Frikjenner Stiftelsen Betanien Bergen

Frikjenner Stiftelsen Betanien Bergen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
03.09.2014
Stiftelsen Betanien Bergen har i samarbeid med Stiftelsestilsynet engasjert revisjons- og rådgivningsvirksomheten BDO for å utarbeide en ekstern granskning av underslagssaken på Stiftelsen Betanien.
Frikjenner Stiftelsen Betanien BergenHospitalet Betanien i Bergen.

BDO konkluderer med at det ikke foreligger erstatningsansvar eller straffeansvar hverken mot ansatte eller styre for de økonomiske tap som tidligere daglig leder har påført stiftelsen. – Det er en konklusjon som vi er fornøyd med, sier stiftelsens styreleder, Christian Hysing-Dahl.

I en pressemelding fra Stiftelsen Betanien Bergen siteres rapporten på at de handlingene som tidligere daglig leder har erkjent og som er dokumentert gjennom granskningen, er gjennomført på en fordekt måte. Styret har vært forledet av tidligere daglig leder gjennom manglende og villedende informasjon, heter det i granskningsrapporten.

Styret får likevel kritikk for ikke å ha politianmeldt saken tidligere.

– På dette punktet legger vi oss flat og beklager. Etter at vi ble varslet om forholdet iverksatte vi både intern og ekstern granskning, men vi ser i ettertid at vi med fordel kunne gått til politiet på et tidligere tidspunkt, sier Hysing-Dahl.

1. november 2013 politianmeldte styret i Stiftelsen Betanien Bergen tidligere daglig leder for underslag av 14,6 millioner kroner  utført over en periode på syv år. Granskningen viser imidlertid at underslaget har pågått i perioden fra 2000 til 2012, og at tidligere daglig leder i Stiftelsen Betanien Bergen tilegnet seg urettmessige midler fra stiftelsen for totalt ca. 21 millioner kroner.

Stiftelsestilsynet ble informert om underslaget 21. november 2013, og åpnet tilsynssak mot stiftelsen samme måned. Stiftelsestilsynet vedtok i samarbeid med Stiftelsen Betanien Bergen å gjennomføre en ekstern granskning.

– Stiftelsen Betanien Bergen har hatt et ønske om å få full oversikt over hva som har skjedd, for å rydde opp og skape ro. Derfor har vi ønsket en uavhengig granskning velkommen, sier Hysing-Dahl.

Granskningen har hatt til hensikt å undersøke og vurdere omfanget av underslaget samt undersøke og vurdere stiftelsens internkontrollsystemer og styrets håndtering av saken. Stiftelsen Betanien Bergen har hatt tett dialog med Stiftelsestilsynet, som har godkjent mandat og valg av gransker. Granskningen har pågått i perioden fra februar til juni 2014.

Det har blitt innhentet og gjennomgått et stort antall dokumenter fra ulike kilder samt gjennomført intervjuer med en rekke personer. Tidligere daglig leder ved stiftelsen har ikke ønsket å la seg intervjue, men vedkommende har besvart enkelte spørsmål skriftlig.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
I rettsaken mot den tidligere metodistpresten og direktøren av stiftelsen Betanien Bergen denne uken, kom det frem handlinger og tillitsbrudd som har rystet Stiftelsen Betanien Bergen og Metodistkirken i Norge. Les mer
Stiftelsen Betanien Bergen har på bakgrunn av varsling og påfølgende intern og ekstern granskning avdekket økonomisk underslag utført av en høyt betrodd medarbeider. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone