En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Diakoniens dag, søndag 5. oktober

Diakoniens dag, søndag 5. oktober

Skrevet av: Vigdis-Merete Rønning
22.09.2014
Er det forskjell på diakoni og sosialt arbeid? Kanskje kan diakoni defineres som sosialt arbeid sammen med Jesus? Her finner du link til opplegg rundt tema diakoni til bruk på Diakoniens dag eller andre dager, samt en gudstjenesteliturgi.
Diakoniens dag, søndag 5. oktoberSøndag 5. oktober er Diakoniens dag. Dagen kan selvsagt feires en annen søndag, det viktigste er å løfte diakonien fram.

Diakoni er en følge av Guds nåde og vår respons på Guds kjærlighet uttrykt gjennom holdning er og handlinger til beste for medmennesker og skaperverket!

Diakoniplanen til Metodistkirken, som du fritt kan laste ned både på norsk og engelsk, under Nasjonalt arbeid, har denne definisjonen på hva diakoni er.

Søndag 5. oktober er Diakoniens dag i Metodistkirken i Norge.Dagen kan selvsagt feires en annen søndag. Det viktigste er at den markeres.  På Metodistkirkens trosopplæringsside, Tro som bærer, finner du resursser du kan bruke nettopp denne dagen. Her er det lagt ut et nylaget opplegg for søndagsskolen rundt temaet diakoni. Opplegget, eller deler av det, kan selvsagt også brukes i feks en gudstjeneste. Her finner du forslag til bønner og sanger. En fortelling om diakoni med spørsmål til, bibelsteder og diverse.

Offeret på Diakoniens dag, skal gå til utadrettet, lokalt arbeid i menighetene, kanskje det viktigste arbeide vi har.

Her finner du artikkelen/opplegget om diakoni. Passer til alle, men er et helt søndagsskoleopplegg.

 

Gudstjenesteliturgi til bruk ved
«Diakoniens dag»
søndag 5. oktober 2014

Utarbeidet av Vetle Karlsen Eide for

DER (Metodistkirkens Diakoni- og Evangeliseringsråd)

Bibeltekster til bruk i gudstjenesten:

1. tekstlesning: Jos 22,1–6. Dere skal elske Herren

2. tekstlesning: Fil 1,9–11. Innsikt og dømmekraft

Prekentekst: Mark 12,28–34. Du skal elske Gud og din neste

* = Menigheten står

INNGANG
Musikk

Hilsningsord

L:     I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

M:    Amen.

L:     Vi er Kristi legeme. Med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme. La oss derfor søke alt som skaper fred og som bygger opp fellesskapet mellom oss.

L:     Må Gud, som er vår klippe, gi oss kraft og møte oss i vår hjelpeløshet.

M:    Vis meg, Herre, din vei.

L:     Må Gud, som rullet unna steinen utenfor Jesu grav,

gi oss klarhet og møte oss i vår forvirring.

M:    Vis meg, Herre, din vei.

L:     Må Gud, som smelter de hardeste hjerter, gi oss nåde og møte oss i vår redsel.

M:    Vis meg, Herre, din vei.

L:     Må Gud, som bryter ned alle murer, gi oss kjærlighet og møte oss i vår splittethet.

M:    Vis meg, Herre, din vei.                                                              

Inngangssang/Inngangssalme*

Livet vant dets navn er Jesus

O: Eyvind Skeie
M: Lyra Davidica 1708/1749
T: Olov Hartman

1. Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja.

Han var død, men se han lever. Halleluja.

Dødens porter åpner han, halleluja,

viser vei til livets land. Halleluja.

 

2. Hva er murer, hva er graver? Halleluja.

Han er med oss alle dager. Halleluja.

Én er Herren, én vår tro. Halleluja.

Ett er brødet på hans bord. Halleluja.

 

3. Brødet brytes, vinen deles, halleluja,

for at vi ved tro skal leve. Halleluja.

Av vår hyrde, sterk og god, halleluja,

får vi liv og overflod. Halleluja.

 

4. Jesus døde for oss alle. Halleluja.

Vi skal leve for hverandre. Halleluja.

Jesus oppstod. Så skal vi, halleluja,

oppstå til et evig liv. Halleluja.

© O: Eyvind Skeie
© T: Olov Hartmans dødsbo

Inngangsbønn

L:     Gud, du som satte stjernen på himmelen som et lysende tegn på at han ble han født, han som er verdens frelser! Vi takker deg for det lyset du har tent for oss i Jesus Kristus. La hans ord skinne for oss som en ledestjerne og vise oss vei. La hans Ånd lyse for oss så vi aldri går i mørket, men har livets lys. For i ham ser vi din herlighet som du har beredt for alle folkeslag. Han er verdens lys fra evighet til evighet.

L:     Herre, hør vår bønn.

M:    Vi ber i Jesu navn. Amen.

Lovprisning

Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluia, alleluia!
 
(Fra: Communaute de Taizé)

FORKYNNELSE OG RESPONS

Bønn om lys over Ordet

T:     Gud, åpne våre hjerter og sinn slik at vi med glede kan høre hva du vil si oss i dag når ditt Ord blir lest og forkynt.

M:    Gud, vi ber.

 

1. Tekstlesning *:

Jos. 22:1-6. «Dere skal elske Herren»

Sang*:

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

(Fra: Communaute de Taizé)

2. Tekstlesning *:

Fil 1,9–11. «Innsikt og dømmekraft»

Tekstlesningen avsluttes med:

T:     Dette er Guds ord til oss i dag.

M:    Gud være lovet!

Preken:

Mark 12,28–34. «Du skal elske Gud og din neste»

Trosbekjennelse*

A:     Vi tror på Gud,

som er kjærlighet,

som har skapt alle mennesker i sitt bilde

og som har gitt jorden i eie til alle folkeslag.

               

Vi tror på Jesus Kristus,

som kom for å helbrede oss

og for å fri oss fra alle former for undertrykkelse.

 

Vi tror på Den hellige ånd,

som arbeider i og gjennom alle som brenner for sannheten.

Vi tror på fellesskapet av de troende, som er kalt til å tjene alle mennesker.

 

Vi tror på Guds evne til å forvandle og fornye sitt skaperverk,

og oppfylle sine løfter om en ny himmel og en ny jord,

hvor respekten for menneskets verd, rettferdighet og fred har slått rot. Amen. (Fra Filippinene)

 

Sang/Salme:

Høyr, den bodskapen som vi forkynner

T,M: Eleazar Torreglosa O: Hans Anker Jørgensen,Til norsk 2011

1 /: Høyr, den bodskapen som vi forkynner, er om fred og om rettferd på jorda. :/

/: Å tru og å elske og å kjempe for verda med håp. :/

 

2 /: Evangeliet som vi forkynner, kan gi fattige livsmot og glede. :/

/: Å tru og å elske og å kjempe for verda med håp. :/

 

3 /: Evangeliet som vi forkynner,kan gi fridom til slavar og fangar. :/

/: Å tru og å elske og å kjempe for verda med håp. :/

 

4 /: Ja, den bodskapen som vi forkynner, kan gi lidande lindring og styrke. :/

/: Å tru og å elske og å kjempe for verda med håp. :/

© T,(C) M: Eleazar Torreglosa
© O: Hans Anker Jørgensen

Invitasjon

L:    Gud selv, livets, kjærlighetens og gledens Gud,

som i Jesus Kristus ble menneske og tok bolig iblant oss

og som ved Den hellige ånd lever midt iblant oss,

innbyr oss til fellesskap og måltid.

Syndserkjennelse/Syndsbekjennelse

L:    Før vi kommer til Herrens måltid,

      tenker vi over hvor vi er i vårt liv,

      ikke minst i forhold til alt som er ondt i verden og i oss selv.

      La oss be: Gud som skapte meg:

      Hvis jeg har ødelagt noe for andre mennesker,

A:   Vis meg det!

L:    Hvis jeg har ødelagt noe i meg selv,

A:   Vis meg det!

L:    Hvis jeg har ødelagt noe i ditt skaperverk,

A:   Vis meg det!

Stille bønn

L:    Gud, du som elsker alt du har skapt:

      Bibelen sier at du tilgir,

      og at du kan gjenskape det som er ødelagt.

A:   Tilgi oss, Gud! Forny vårt liv!

L:     Hør det glade budskap om tilgivelsen:  

"Dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettfer­dig,

så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett."

I Jesu navn, dere er tilgitt!

M:     Gud være lovet. Amen.

L:      Vår Herre Jesus innbyr til sitt bord alle som elsker ham og som ønsker å leve i fred med sin neste. La oss derfor reise oss, gi hverandre hånden som tegn på forsoning og kjærlighet, og hilse hverandre med den kristne fredshilsenen!

Menigheten hilser hverandre med «Guds fred»

Offer

L:    Som tilgitte og forsonte mennesker, la oss ofre oss selv og våre gaver til Gud.

TAKKSIGELSE OG NATTVERD

Forberedelse

  L:   Lovet være du, vår Gud, verdens Herre,

som gir oss brød av jordens frukt og menneskers arbeid.

  M:  Lovet være Gud i evighet. (Brødet avdekkes)

  L:   Lovet være du, vår Gud, verdens Herre,

som gir oss vin av vinstokkens frukt og menneskers arbeid.

  M:  Lovet være Gud i evighet. (Vinen avdekkes)

  L:   Som kornet, engang spredt utover markene;

og druene, engang spredt utover bergene,

nå er forenet på dette bord i brød og vin, la slik, Herre,

hele ditt folk bli samlet fra alle verdenshjørner i ditt rike.

  M:  Herre, hør vår bønn.

 

Nattverdbønn*

Menigheten reiser seg.

L:   Det er sannelig verdig og rett, at vi alltid og overalt takker og lover deg, Hellige Far, allmektige og evige Gud, du som formet oss i ditt bilde og blåste livspusten inn i oss.

Derfor vil vi med engler og overengler og med alle himmelens hærskarer love og opphøye ditt hellige navn:

M:   Hellig, hellig, hellig er Herren, Sebaot.

All jorden er full av din herlighet!

Hosianna i det høyeste.

Velsignet være han som kommer i Herrens navn.

Hosianna i det høyeste.

L:   I den natt da Jesus gav seg selv for oss, tok han et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: "Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg!" Etter måltidet tok han begeret, takket, ga disiplene og sa: "Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Gjør dette, så ofte som dere drikker det, til minne om meg!"

M:  Kristus døde. Kristus sto opp. Kristus skal komme igjen.

L:   Send din Hellige Ånd over oss og disse dine gaver. La oss gjennom nattverdens brød og vin ta imot Jesu Kristi kropp og blod, og gjør oss til hele mennesker slik at vi kan være Kristi kropp i verden, forløst ved hans blod. Ved din Ånd, gjør oss ett med Kristus, ett med hverandre og ett i tjenesten for verden, inntil Kristus kommer igjen.

M:   Amen.

Deretter bes Herrens bønn:

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.

Utdeling av brød og vin

Takkebønn

  L:   Herre, du har gitt deg selv for oss.

  M:  Nå gir vi oss selv til deg og til tjeneste for andre

  L:   Din kjærlighet har gjort oss til et nytt folk.

  M:  Som et kjærlighetens folk vil vi tjene deg med glede.

  L:   Din her­lig­het har fylt våre hje­r­ter.

  M:  Hjelp oss å ære deg i alle ting. Amen.

UTSENDELSE

Opplysninger

Avslutningssang/Avslutningssalme*:

Pris være Gud

Omkved:

Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd.

Salige tilber vi Ham som har alt i sin hånd.

 

1. Jublende løfter vi her våre hender,

synger om gleden og håpet du sender,

gir deg vår lovsang, vårt liv og vår arbeidsdag.

Handling og bønn må bli ett.

 

Omkved

2. Jublende bærer vi frem våre bønner.

Deg vil vi tjene som døtre og sønner,

skape som du i vårt enkleste arbeide.

Handling og bønn må bli ett.

Omkved

3. Du gav oss enhet i vinen og brødet.

Hjelp oss å samle alt splittet og ødet,

send oss med enhet og fred til de lengtende.

Handling og bønn må bli ett.

Omkved

4. Takk for det liv og den kraft som du gav oss,

skap noe nytt, noe brennende av oss,

send oss til verden med håp og rettferdighet.

Handling og bønn må bli ett.

Omkved

O: Eyvind Skeie,Kerstin Anér
M: Fra Sri Lanka
T: Fred Kaan

Velsignelsen*

L:     Måtte kjærlighetens Gud, som delte sin kjærlighet med oss,

M:    styrke oss i kjærligheten til hverandre.

L:     Måtte Sønnen, som ga sitt liv for oss,

M:    gi oss nåde til å leve for hverandre.

L:     Måtte Den Hellige Ånd, som bor i oss,

M:    utruste oss til alltid å være noe for andre.

L:     Den allmektige Gud, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, velsigne oss alle.

Amen*

Musikk

Utsendelsesord

L:     Jesus sier: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Gå i fred. Tjen Gud og din neste med glede.

L/M:  Amen.

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone