En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Den åndelige dimensjonen i tolvtrinnsprogrammet

Den åndelige dimensjonen i tolvtrinnsprogrammet

19.11.2014
På bakgrunn av mitt møte med tolvtrinnsprogrammet og mennesker som har gått inn i en prosess med dette programmet, har jeg valgt å skrive en oppgave om hvilken betydning den åndelige dimensjonen har hatt for den enkelte i prosessen. Spesielt i møte med enkeltmennesker har det vært svært interessant og få innblikk i hvilken betydning det å åpne seg for en åndelig dimensjon har hatt for den enkelte.

Bakgrunnen for valg av oppgave er arbeidet med Sinnsrogudstjenester som jeg har fått være med på i flere år.  Det har gitt møte med mennesker og innblikk i tolvtrinnsprogrammet, som ligger til grunn for arbeidet hos Anonyme Alkoholikere, og som jeg har funnet det interessant å se nærmere på.  Sett fra et kirkelig synspunkt er det interessant og se hvilken betydning den åndelige dimensjonen ved tolvtrinnsprogrammet har i prosessen for den enkelte.  Spesielt med tanke på Metodistkirkens helhetssyn på livet, så er det av interesse å se hvordan en prosess med et så klart åndelig fokus har betydning for et menneskes kamp både mentalt og fysisk.  Gjennom intervjuene jeg har foretatt går det klart fram at i egne øyne ville de ikke ha vært i stand til å oppnå de samme resultater, uten hjelp fra en høyere makt.  De langt fleste konkluderer med at de sannsynligvis ikke lenger ville ha vært i live, som følge av sitt rusmisbruk.  Prosesstenkningen som ligger til grunn for tolvtrinnsprogrammet er interessant også ut fra Metodistkirkens helliggjørelseslære.  Noe av mitt utgangspunkt for oppgaven har vært å se om vi kan finne elementer av en felles tenkning bak tolvtrinnsprogrammet og vår helliggjørelseslære.  Tolvtrinnsprogrammet er en skrittvis prosess hvor man innrømmer sin egen tilkortkommenhet og søker å la en høyere makt få innflytelse over alle livets forhold.  Helliggjørelsesprosessen er jo på samme måte et uttrykk for å la Gud få omslutte hele vårt liv og stadig vokse i nærhet og i hans ledelse for alle våre valg i både holdninger og handlinger.

 

Last ned oppgaven her.

 

Relaterte dokumenter
NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone