En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ny leder ved Hovedkontoret

Ny leder ved Hovedkontoret

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
16.12.2014
Hovedstyret har ansatt ny daglig leder ved Metodistkirkens Hovedkontor. I dag møtte hun de ansatte ved kontoret og noen av lederne i kirken vår.
Ny leder ved HovedkontoretDet er ansatt ny daglig leder ved Metodistkirkens Hovedkontor.

Johanna Lundereng er 51 år og kommer fra stillingen som fungerende Generalsekretær i Fransiskushjelpen. Her har hun hatt lang erfaring med å lede både frivillige og ansatte. Siden mars har hun hatt hovedansvaret for Fransiskushjelpen og arbeidet tett med styret.
I løpet av mars måned vil hun gå inn i en nyopprettet stilling som daglig leder på Metodistkirkens Hovedkontor. Her vil hun få Ny leder ved HovedkontoretJohanna Lundereng ansvaret for ledelsen av kontoret og bli et aktivt bindeledd mellom Hovedstyret, kabinettet og fagrådene.


Vi har stilt Johanna noen korte spørsmål:
- Hvorfor søkte du på stillingen?
- Jeg har kjent på kroppen at jeg var klar for å gjøre noen endringer i forhold til arbeid. Jeg har vært ansatt i Fransiskushjelpen i nesten 13 år. Gunnar Bradley og jeg deltar i samme nettverk i regi av Virke. Der fortalte han at stillingen som daglig leder ble lyst ut. Dagen etter fant jeg stillingsannonsen i Vårt Land. Da ble det tydelig for meg at det var dette jeg var på utkikk etter. Jeg ønsker å arbeide i større grad der hvor fokuset er på kristne verdier.


- Hva ser du frem til som leder av Hovedkontoret?
- Jeg gleder meg til å bli kjent med de ansatte på hovedkontoret. Jeg ser også frem til samarbeidet med styret, samt med biskopen og tilsynsmenn. Jeg har fått et utrolig bra inntrykk av alle jeg har møtt hittil. De utviser en genuin interesse for arbeidet som gjøres i Metodistkirken. Energien smitter og jeg håper at vi sammen kan nå målene som er satt i strategiplanen.

Ny leder ved HovedkontoretJohanna Lundereng møtte de ansatte på Hovedkontoret og noen av kirkens ledere før julelunsjen på Hovedkontoret i dag tirsdag 16. desember.

Til Brobyggeren sier Per-Endre Bjørnevik som er Hovedstyrets leder:
- Vi ansatte Johanna Lundereng fordi hun fremstår som en dyktig og erfaren leder med god menneskekunnskap. Hun har erfaring som leder i en kirkelig organisasjon og har foruten ledelse arbeidet mye innen diakoni. Jeg tror hun med en annen bakgrunn vil tilføre oss ny kunnskap som vil være verdifull for Metodistkirken.

Du kan lese et intervju med Johanna Lundereng i første utgave av Brobyggeren på nyåret.

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Hver dag samler de ansatte på hovedkontoret seg til andakt. Les mer
Ny utnevning
2015-02-09
Det har kommet en ny utnevning til Bergen og Centralkirken. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone