Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Lysmesse 2021

Etter to års opphold, grunnet Covid-19, så inviteres det til lysmesse i Øståsen kirke fredag 10.desember kl. 2000.
Lysmesse 2021

Lysmessen i år vil bli noe endret fra tidligere år. Det vil bli flere ulike solistfremføringer, instrumentalmusikk, og felles musikkinnslag med alle aktører. Av solistinnsalg må nevnes glitrende euponium - spill av Monica Solodden. Monica er 22 år og startet som 7 – åring i Oppegård Skolemusikkorps, gikk så på musikklinjen ved Ski Videregående, videre på Toneheim folkehøyskole. Hun har vært solist med Oppegård Janitsjar tre ganger, spilt i regionkorpset RØST, vunnet nasjonale musikk-konkurranser, spilt i en tubakvartett som har hatt konserter på ulike steder i landet mm. I dag studerer hun til å bli lærer på Oslo Met på 3.året.

 

Ida Eid Tunestveit er 20 år og går andre året på Baratt Due musikkinstitutt hvor hun tar timer med Solveig Kringlebotn. Hun gikk tidligere på musikklinjen ved Ski videregående. Ida har sunget på mange scener i og utenfor Norge de siste årene.  Bl. a. har hun sunget ved Salzburger Festspiele i Østeriket to år på rad. Vært med på Occupy Operas samtidsoppsetning ved Den norske opera. Ida vil ha sin egen avdeling, samt delta i en sangkvartett med Kirsten Hannesson, Oddvar Pederstad og Rolf Arnesen

To som har vært fast «inventar» på lysmessene er fløytistene Tone G.Buvig og Marianne Grini. Tone, til venstre på bildet, har vært med helt fra starten på 90-tallet. Vi vil bl.a. få høre de to i en stemningsfull fløyteduett - «The holy city» av Stephen Adams, i tillegg til flere fellesinnsalg med de øvrige musikere og sangere.

 

To andre som har deltatt på lysmessen i en årrekke er Kåre W. Øgreid, piano, og Håkon W. Øgreid, gitar, som vil akkompagnere solistene, samt fremføre selvkomponert musikk. Bak orglet vil kirkens organist og diakon Olav Øgreid sitte.

Det legges også opp til forsamlingssang slik at alle kan synge med på flere av våre kjente julesanger. Rolf Arnesen har det musikalske ansvaret, og kirkens prest, Steinar Hjerpseth vil holde en juleappell.

Velkommen til en hyggelig fredagskveld i Øståsen kirke.

 

Det er gratis entre - med mulighet for å gi kollekt ved utgangen.

 

 

Månedens bønn

Vår Herre og Gud, vi takker deg for at din Sønn har seiret over døden, og for løftet om at han vil vekke oss opp til nytt liv på den siste dag.

Gi din kirke kraft til å tale livets ord i dødens verden, så alle kan komme til tro på ham som er oppstandelsen og livet, Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet." (Dnk`s bønnebok)

Herre vi takker deg for at du har alle tider i din hånd. Hjelp oss å legge våre liv og vår framtid i dine hender, og stole på at du kommer oss i møte med ditt rikes nåde og velsignelse Hjelp oss å se ditt lys også når dagene er mørke. Vi ber i ditt navn.

Amen

 

Bønnekalenderen for 2021

 

 

Nyheter og aktiviteter i Øståsen Kirke - 2021

Kjære medlemmer og venner av Øståsen kirke!

redaktør: Olav Øgreid

SMITTEVERN! 

Smittespredningen er sterkt økende og regjeringen har kommet med påbud om tiltak for i størst mulig grad å redusere spredning.

For vår del betyr det at vi kan arrangere gudstjenester og møter, men fra nå må vi registrere fremmøte. På søndag må dere derfor skrive navn og tlf.nr på et ark i vestibylen. Det brukes kun til eventuell smittesporing og makuleres etter 10 dager.

Vi må også være nøye med å holde en viss avstand, sprite hendene når vi kommer og ikke sitte tett sammen i benkene og i peisestua. Selvfølgelig, håndhilsing og klemmer er ikke tilrådelig.

Søndag 5. desember kl 11.00 har vi Gudstjeneste. Det er «Sang i advent», vi får misjonsinformasjon og kan støtte misjonens arbeid foruten menighetens arbeid. Hans Chr Palm taler og Knut Kvaal leder. Sangkoret Canto deltar og Olav Øgreid er organist. Etter gudstjenesten blir det kirkegløgg og pepperkaker.

I tillegg til gaver til menigheten kan det gis gaver til misjonsarbeidet. Det er misjonkontorets forslag til juleoffer vi også kan gi til på søndag. 

Det er bidrag til rent vann og opplæring i Teayah Town - Bong County i Liberia.

Gaver til misjonen på vipps 20895 eller giro 2801 44 38132 merkes «Misjon». Gaver til menigheten trenger ikke merkes.

Det blir to kurver ved utgangen. Den ene til menigheten, den andre merkes misjon.

Velkommen til en fin dag på søndag!

- Tirsdag 7. desember kl 11.15 - gågruppe for damer. De samles ved oppslagstavlen i Hvervenbukta og går 1, 2 eller 3 runder, alt ettersom du har lyst til. Ta med nistepakke og sitteunderlag.

- Torsdag 9. desember kl 19.30 - Menighetsrådet møtes.

- Fredag 10. desember kl 20.00 - Lysmessen. 

Velkommen til en rolig kveld med god musikk og flott sang. En fin anledning til å finne ro i adventstiden.

Sangsolist- Ida Eid Tunestveit, Euphonium: Monica Solodden. Fløyter: Tone G. Buvig og Marianne Grini, Flygel: Kåre W. Øgreid, gitar: Håkon W.Øgreid, Orgel: Olav Øgreid. Øvrige deltagere: Kirsten Hannesson, Oddvar Pederstad. Musikalsk ansvarlig – Rolf Arnesen. Prest: Steinar Hjerpseth. Fri entre – kollekt ved utgangen - vipps 20895.

NYTT MENIGHETSBLAD

Sjekk vårt nye medighetsblad. Det gjelder for julen og ut januar. 

 

HJERTESTARTEREN

For noen uker siden hadde vi hjertestarterkurs. 12 personer fikk en meget god innføring i førstehjelp og bruk av hjertestarteren. Det er en trygghet at dette er gjennomført. Starteren er også oppdatert med det av rekvisita som hører til. Hjertestarteren er også registrert slik at nødetatene vet at den er i kirken og er tilgjengelig når kirken er åpen.

Hold kontakt med hverandre!

Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så ikke vær redd for å ta kontakt.

 

Informasjon fra misjonskomiteen

Misjonsprosjektet

VIdeo fra Misjonskomiteen.

Vårt misjonsprosjekt: Brønnboring i Chapanduka, Zimbabwe  er nå fullført. En gave i forbindelse med en fødselsdag innbragte kr 3400. I tillegg har det kommet gaver med jevne mellomrom. Dette er veldig bra! Takk for alle gaver til misjonen.

Chapanduka er et tørt område hvor det er vanskelig å finne vann. Nå vil de bore dypere å få en brønn drevet av solceller. I tillegg bygges et oppsamlingstrau for å samle opp overflødig vann. Dette blir drikke til dyra. Våre samarbeidspartnere planlegger innvielse av anlegget til jul.
Vår andel er 30000kr.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 

Vipps 20895 
Giro 2801.44.38132
Du må merke betalingen med «misjon»

Oversikt over misjonsavtaler

Du finner en oversikt over misjonsavtaler presentert for Årskonferansen 2020 her.

Mutambara faddere

I Zimbabwe har de vært under streng nedstengning på grunn av koronapandemien siden april, og også her har skolene vært stengt.
Barna i fadderprogrammet har dermed vært rammet, og spesielt de foreldreløse som bodde på skolen på Mutambara og som måtte
reise til slektninger eller bekjente da skolen stengte. Først i slutten av september åpnet de opp for at barna kunne komme tilbake.
 
I dette nyhetsbrevet kan du lese om hvordan de har hatt det i denne perioden.
Tusen takk for den viktige støtten du bidrar med ved å være fadder!

Video om misjonsprosjektene

Det er laget en video du kan se vedrørende misjonsarbeidet og hvordan det er organisert,

Strikkedugnad.Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden?
Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du på hjemmesiden vår www.metodistkirken.no/kolbotn
Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle.
I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm.
Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden (februar) og distribueres videre av misjonskontoret.
 

Informasjon fra misjonskomiteen

Stikket av Bjørg Larsen, Foto: Randi Kvaal.

 

 

 

 

GAVE TIL MISJON

Misjonen har fått en gave på 1000 000kr.

Etter giverens ønske skal disse distribueres av misjonskomiteen i Øståsen kirke i samarbeid med Metodistkirkens Misjonskontor. Pengene skal brukes over tid og gå til samarbeidsprosjekter og eventuelt fadderbarn. Menighetens samarbeidsprosjekter blir ikke berørt av disse pengene.

Nytt nummer av menighetsbladet

 

Nytt nummer av menighetsbladet

Foto: Anne Grete Arnesen

Les vårt nye menighetsblad

Kalender
5 Des
Søndag, desember 5, 2021 11:00
2. søndag i advent 11.00 Sang i advent Hans Chr. Palm taler Knut Kvaal leder Musikk: Olav Øgreid Sang: Canto Kirkegløgg og pepperkaker Projektor: Per Chr. Brynildsen Kirkevert: Hege Brynildsen
6 Des
Mandag, desember 6, 2021 19:30
10 Des
Fredag, desember 10, 2021 20:00
Sangsolist: Ida Tunestveit Fløyte: Tone Buvig og Marianne Grini Piano: Kåre Øgreid Gitar: Håkon Øgreid Cello euphonium: Monica Solodden Orgel: Olav Øgreid Andakt ved prest Steinar Hjerpseth
12 Des
Søndag, desember 12, 2021 11:00
3. søndag i advent 11.00 Gudstjeneste Prest Steinar Hjerpseth taler og leder Musikk: Aasta K. Engh Projektor: Per Chr. Brynildsen Kirkevert: Bjørg Brynjulvsrud og Randi Fotland
Siste nytt fra Metodistkirken
Det er kommet uttalelser om krisen fra polske metodister og Det Europeiske Metodistrådet. Les mer
Powered by Cornerstone