Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Månedens bønn

Bønn i november
Gud, til deg roper jeg. I meg er det mørkt, men hos deg er lys
Jeg er ensom, men du forlater meg ikke.
Jeg er motløs og forsagt, men hos deg er hjelpen.
Jeg er urolig, men hos deg er hvilen.
Jeg blir bitter og utålmodig, men hos deg er tålmodet.
Jeg forstår ikke dine veier, men du vet veien for meg.
Til din nærhet overgir jeg meg, 
Gud mitt lys, min hjelp, min hvile, min trygghet, mitt tålmod. *
Gud, takk for at du hører våre rop og våre bønner,
hjelp oss slik at vi kan være en menighet og et fellesskap
hvor mennesker kan erfare ditt lys og håp,
og kjenne tryggheten i at du er nær.
Amen

 *Første del, etter en bønn av Dietrich Bonhoeffer

Alternativ vekselbønn til bruk i gudstjenester:
L: Gud, til deg roper jeg. I meg er det mørkt, men hos deg er lys
A: Jeg er ensom, men du forlater meg ikke.
Jeg er motløs og forsagt, men hos deg er hjelpen.
L: Jeg er urolig, men hos deg er hvilen.
A: Jeg blir bitter og utålmodig, men hos deg er tålmodet.
L: Jeg forstår ikke dine veier, men du vet veien for meg.
A: Til din nærhet overgir jeg meg, 
Gud mitt lys, min hjelp, min hvile, min trygghet, mitt tålmod. *
L: Gud, takk for at du hører våre rop og våre bønner,
A: hjelp oss slik at vi kan være en menighet og et fellesskap
hvor mennesker kan erfare ditt lys og håp,
og kjenne tryggheten i at du er nær.
Amen
 

Nyheter og aktiviteter i Øståsen Kirke

Smittesituasjonen er like alvorlig fortsatt i Oslo og omliggende kommuner. I går besluttet Oslo og Nordre Follo å viderføre smitteverntiltakene til henholdsvis 14. og 16. desember. Det betyr at det fortsatt ikke kan være samlinger i kirken. Både gudstjenestene 29/11, 6/12 og 13/12 avlyses. Det ble også sagt at sannsynligheten var stor for at dette også ville bli videreført ut året. Det får vi komme tilbake til. Vi skal ha et arbeidsutvalg på mandag for å diskutere hva vi gjør videre.

Til alle medlemmer og venner

Hilsen fra Prest Øyvind Helliesen

 

Tirsdag 1. desember kl 11.15 er det Gågruppe for damer. 
Vi gjennomfører Gågruppe for damer hver tirsdag, som er en samling utendørs hvor det holdes tilstrekkelig avstand.
De samles ved oppslagstavlen på den øverste parkeringsplassen. Ta med sitteunderlag og matpakke. De går i all slags vær.
 

Misjon - nytt misjonsprosjekt
Vi har fått nytt samarbeidsprosjekt: Brønnboring i Chapanduka, Zimbabwe. Chapanduka er et tørt område hvor det er vanskelig å finne vann. Nå vil de bore dypere å få en brønn drevet av solceller. I tillegg bygges et oppsamlingstrau for å samle opp overflødig vann. Dette blir drikke til dyra. Våre samarbeidspartnere planlegger innvielse av anlegget til jul. Vår andel er 30000kr. Misjonskomiteen vil, hvis smittesituasjonen tillater det, ha nærmere informasjon om prosjektet i gudstjenesten Sang i advent. Det er mulig å gi til prosjektet når som helst, men det blir spesielt anledning i gudstjenesten denne dagen, 1.Juledag og i Misjonsmåneden februar.
Vipps 20895
Giro 2801.44.38132
Du må merke betalingen med «misjon»


Strikkedugnad.

Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden? Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du på hjemmesiden vår www.metodistkirken.no/kolbotn Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle. I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm. Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden (februar) og distribueres videre av misjonskontoret.


Hjertestarter
Hjertestarteren har kommet og vil bli hengt opp i vestibylen. Hjertestarterkurset utsettes til 17. februar. Noen personer i menigheten har blitt utfordret til å delta på dette kurset. Maks 15 personer kan delta på kurset. Har du spørsmål om dette, snakk med diakon Olav Øgreid.


Hold kontakt med hverandre!
Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så vær ikke redd for å ta kontakt.

Informasjon fra misjonskomiteen

Vi har fått nytt samarbeidsprosjekt: Brønnboring i Chapanduka, Zimbabwe.

Nyhetsbrev

Misjonsselskapet har kommet med et nyhetsbrev for høsten 2020. Dette finner du her.

Misjonsprosjektet

Vi har fått nytt samarbeidsprosjekt: Brønnboring i Chapanduka, Zimbabwe.
Chapanduka er et tørt område hvor det er vanskelig å finne vann. Nå vil de bore dypere å få en brønn drevet av solceller. I tillegg bygges et oppsamlingstrau for å samle opp overflødig vann. Dette blir drikke til dyra. Våre samarbeidspartnere planlegger innvielse av anlegget til jul.
Vår andel er 30000kr.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 


Misjonskomiteen vil ha nærmere informasjon om prosjektet  i gudstjenesten Sang i advent. 
Det er mulig å gi til prosjektet når som helst, men det blir spesielt anledning i gudstjenesten denne dagen, 1.Juledag og i Misjonsmåneden februar.

Vipps 20895 
Giro 2801.44.38132
Du må merke betalingen med «misjon»

Mutambara faddere

I Zimbabwe har de vært under streng nedstengning på grunn av koronapandemien siden april, og også her har skolene vært stengt.
Barna i fadderprogrammet har dermed vært rammet, og spesielt de foreldreløse som bodde på skolen på Mutambara og som måtte
reise til slektninger eller bekjente da skolen stengte. Først i slutten av september åpnet de opp for at barna kunne komme tilbake.
 
I dette nyhetsbrevet kan du lese om hvordan de har hatt det i denne perioden.
Tusen takk for den viktige støtten du bidrar med ved å være fadder!

VIdeo om misjonsprosjektene

Det er laget en video du kan se vedrørende misjonsarbeidet og hvordan det er organisert,

Strikkedugnad.Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden?
Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du på hjemmesiden vår www.metodistkirken.no/kolbotn
Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle.
I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm.
Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden (februar) og distribueres videre av misjonskontoret.
 

Informasjon fra misjonskomiteen

Stikket av Bjørg Larsen, Foto: Randi Kvaal.

 

 

 

 

GAVE TIL MISJON

Misjonen har fått en gave på 1000 000kr.

Etter giverens ønske skal disse distribueres av misjonskomiteen i Øståsen kirke i samarbeid med Metodistkirkens Misjonskontor. Pengene skal brukes over tid og gå til samarbeidsprosjekter og eventuelt fadderbarn. Menighetens samarbeidsprosjekter blir ikke berørt av disse pengene.

Nytt nummer av menighetsbladet

 

Nytt nummer av menighetsbladet

Foto: Anne Grete Arnesen

Les vårt nye menighetsblad

Frivillig tjeneste i Øståsen

Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste

FRIVILLIG I ØSTÅSEN KIRKE
Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste. Menigheten har en egen komite for frivillig lederskap, også kalt nominasjonskomiteen. Denne gruppen lager forslag til menighetens årsmøte over hvem som skal ha de ulike frivillige oppgavene- herunder hvem som skal være med i de ulike råd og komiteer.

Har du lyst til å være frivillig i Øståsen kirke så er nå tiden inne for å ta en prat med prest Øyvind Helliesen, eller menighetens daglige leder- diakon Olav Øgreid. 
Om det er noen som ønsker å avslutte den frivillige tjenesten man har nå, eller som ønsker en annen oppgave- så kan du også snakke med presten eller diakonen.
Nominasjonskomiteen begynner sitt arbeid i slutten av januar. Menighetens årsmøte er 2. april. 

FRIVILLIGE I TJENESTE PÅ SØNDAGENE!
Har du tenkt på hvor mange det er som har en frivillig tjeneste knyttet til søndagens gudstjeneste?  Mange ber, før- under og etter gudstjenesten -og noen ber spesielt for presten.  Noen sørger for at kirken er lys og varm, noen pynter alteret, noen sørger for lyd og bilde, andre står i døren og ønsker oss velkommen. På kjøkkenet er det noen som forbereder kirkekaffen- som baker, rydder og vasker opp. Noen tar ansvar for å lede gudstjenesten, andre leser skriftlesing, samler inn offer eller er nattverdsmedhjelpere. Noen spiller eller synger- og noen gjør begge deler. Noen tjenester er synlige, andre ser vi kanskje ikke, men vi hadde merket det om de ikke var der.


Søndag 9. februar- som også er «Bibeldagen» setter vi etter gudstjenesten et spesielt fokus på de ulike tjenestene knyttet til gudstjenestelivet. Da får vi vite mer om alle de ulike oppgavene, og presten vil undervise litt om hva en gudstjeneste er -og hvorfor den enkeltes tjeneste er så viktig. Det blir tid til samtale og spørsmål. Denne søndagen serverer vi også suppe i tillegg til den vanlige kirkekaffen.
 

Kalender
6 Des
Søndag, desember 6, 2020 11:00
AVLYST
13 Des
Søndag, desember 13, 2020 11:00
AVLYST
18 Des
Fredag, desember 18, 2020 20:00
Inviterte sangere og musikere.
20 Des
Søndag, desember 20, 2020 19:30
Taler og leder: Øyvind Helliesen Musikk: Kåre Øgreid Band
Powered by Cornerstone