2konvolutt

Helgenytt 25. april 2024

ØSTÅSEN KIRKE, Kornmoveien 16B, 1413 TÅRNÅSEN 

HELGENYTT -  25. april 2024 redaktør: Olav Øgreid

Informasjonsmail til alle medlemmer og venner

 - Husk dugnaden lørdag 27. april kl 10 - 14.

 - Søndag 28. april - VÅROFFERDAGEN

Vi samles til gudstjeneste kl 11.00. Jan Magne Linnsund taler og prest Steinar Hjerpsseth leder. Seniorkoret fra Metodistkirken i Oslo synger. Organist er Olav Øgreid. Kirkekaffe. Budsjett for Vårofferdagen er kl 35000. Du kan vippes til 20895 eller sende giro på konto 2801 44 38132. Merk gavene våroffer. Gir du gave på «skattefrie gaver» kan du legge en lapp anonymt i kollektbøssen med «våroffer kr gitt på skattefrie gaver». Takk for alle gaver.

 - Personalkomiteen møter mandag 29. april kl 18.00

 - Menighetskonferanse mandag 29. april kl 19.00.

Dette er anledningen hvor alle rapporter og regnskap for 2023 presenteres. Møtet ledes av tilsynsprest Svein Veland. Alle opptatte medlemmer har stemmerett i møtet, men alle kan møte, stille spørsmål osv.  Rapporthefte fås ved henvendelse til  kirken..

 - Samtalegrupper. 

Neste samtalegrupper blir ikke før 13. og 15. mai på grunn av menighetskonferanse mandag 29. april og onsdag er 1. mai.

- Tirsdag 30. april  kl 11.15 er det Gågruppe for damer. 

Møt opp ved tavlen på den øvre parkeringsplassen i Hvervenbukta. Ta med niste og sitteunderlag. 

Dette er et godt, sosialt tiltak med mye humør og fellesskap. Kom og bli med!

 - Lørdag 4. mai kl 12.00 - Inspirasjonsdag om misjon og bistand i Metodistkirken i Oslo (Centralkirken)

Denne dagen vil ha et variert innhold med faglig, sosialt og kulturelt påfyll, rettet mot frivillige i misjonsarbeidet og andre interesserte i feltet! Sjekk programmet her.

Temaet er knyttet til nystartet arbeid mot kjønnsbasert vold i Metodistkirkene i Zimbabwe og Sierra Leone. Gå til påmlding her.