Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Om oss>Øståsen Personvern

Øståsen Personvern

Metodistkirken i Norge – Øståsen menighet

 

Øståsen kirkes håndtering av personopplysninger:

 

EUs nye personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), trådte i kraft 25. mai 2018. I forbindelse med den nye forordningen har Øståsen menighet utarbeidet følgende retningslinjer for å ivareta personvernet til våre medlemmer og andre mennesker vi som menighet har kontakt med: 

 

Menighetens arkiver som inneholder personalopplysninger oppbevares på kirkens kontor.

I hovedsak er det dokumenter og lister på kontorets PC, og registreringer i kirkeboken som oppbevares i låst safe. Utmeldtes papirer fra den norske kirke, legges i låst safe, da de inneholder personnummer. Kontorets PC er passord-beskyttet og kontoret er låst. 

Følgende personer har nøkkel til kirkens kontor:

Prest

Diakon

Leder av forvaltningskomité.

 

Oversikt over bekjennende medlemmer og døpte medlemmer:  

Listene over bekjennende medlemmer og døpte medlemmer inneholder navn, adresse og fødselsdato.  De blir skrevet inn i kirkeboken som oppbevares i safe på kirkens kontor. 

Lister over bekjennende og døpte medlemmer oppdateres fortløpende på pc på kirkens kontor. Denne pc er passord-beskyttet. Det er prest og diakon som har dette passordet.

 

Oversikt over tillitsvalgte:

Øståsen kirke registrerer nødvendige personopplysninger til medlemmer av menighetsråd, andre komitéer og utvalg. Opplysningene inneholder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er opplysninger vi har lov til å hente inn i kraft av vedkommendes verv, og som oppbevares på forsvarlig vis, dvs på pc som er passordbeskyttet. Kun navn på tillitsvalgte opplyses til andre personer.

 

Deltakerlister i samtalegrupper inneholder navn, adresse og fødselsår. Disse listene oppdateres av kontaktperson til studieforbundet. Kontaktpersonen har passord for å komme inn på studieforbundet sin hjemmeside hvor søknad om økonomisk støtte blir sendt hvert halvår. Frammøtelister fra gruppene makuleres så snart det er sendt inn elektronisk til Studieforbundet

 

Sangkoret Canto sine medlemslister ligger på pc til dirigenten og korets kasserer. Disse pc-ene har passord for å få tilgang til dette. Listene inneholder navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresser. Når medlemmer i koret slutter skal vedkommende slettes fra listene.

 

Øståsen kirke har ansatte hvor personnummer er oppbevart. Dette av hensyn til utbetaling av lønn. Dette ligger i lønnsregnskapet hos menighetens kasserer, som har passord for å ha tilgang til programmet.

 

Helgenytt sendes ut på e-post til medlemmer, døpte medlemmer og venner av menigheten ukentlig, bortsett fra i sommertiden. De som ikke er medlemmer/døpte medlemmer har gitt sitt samtykke til å motta denne e-post. Dersom de sier i fra at de ikke lenger vil motta e-post fra kirken slettes de fra listene.

 

Menighetsblad legges ved digitalt i helgenytt, og sendes ut i papirutgave til de som har bedt om det, medlemmer og venner. Menighetsbladet inneholder oversikt over program og info om aktiviteter for en periode, 2-3 måneder. Det inneholder også navn på personer dersom de skal bidra med noe i denne perioden, samt opplysninger om hvordan man kan komme i kontakt med prest og diakon, tlf-nr  og e-postadresse.

 

Annonsering skjer i menighetsblad, helgenytt, Face Book og annonser i Oppegårdavisen, samt i avisen Vårt Land. 

 

Sosiale medier. Dersom nærbilder av personer og personlig omtale blir lagt ut på kirkens FaceBook-side og hjemmeside, skal personene spørres før det legges ut. Sensitive opplysninger om personer skal ikke opplyses om i e-post eller andre sosiale medier.

 

 

Menighetsrådet i Øståsen metodistkirke 12.09.2018

v/menighetsrådets leder

 

 

Anne-Kari Wendel Øgreid

 

Siste nytt fra Metodistkirken
Etter en svært vellykket første runde, er nå utdanningen "verdibevisst ledelse" klar for oppstart igjen i september. Les mer
Powered by Cornerstone