VI BRYR OSS 
- FORDI KRISTI KJÆRLIGHET UTFORDRER OSS TIL TJENESTE

Givertjenesten

Hvorfor skal jeg gi?

"Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der er hans" (Salme 24.1). Vi er kalt til å være gode forvaltere av alt det Gud har gitt oss, og dette skal vi bruke til Guds ære og til beste for våre medmennesker.

Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Og selv om man kan være med uten å bidra med en eneste krone, er det hva medlemmene gir som avgjør hvor stor virksomheten kan være. For det å være menighet koster faktisk penger.

Vi vil derfor oppfordre og hjelpe deg til en god og regelmessig givertjeneste, der du med dine midler kan være med å støtte menighetens arbeid både lokalt og internasjonalt gjennom våre misjonsprosjekter.

"Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver" (2. Kor.9.7). I det samme bibelavsnittet oppfordres vi til å gi - ikke sparsomt, men med raushet - fordi "den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse" (2. Kor.9.6).

Givertjenesten

Hvordan kan jeg gi?

Det finnes flere måter som du kan gi på til Metodistkirken i Porsgrunn:

1. Kollekt

Hver søndag i gudstjenesten blir det samlet inn kollekt. Du kan selvfølgelig legge penger rett i kollektkurven. Men for å hjelpe deg til en regelmessig givertjeneste, har vi sett med ukeofferkonvolutter som du kan benytte. Vi har også egne sett for månedlige gaver til misjonsarbeidet. Ta kontakt med presten om du ønsker et slikt sett.

I kirken har vi kortterminal. Har du ikke med deg kontanter, kan du bruke denne når du vil gi kollekt.

2. Gaver med skattefradrag

Vet du at gaver til menigheten kan redusere skatten din med inntil kr.5.500* hvert år? Ved å inngå en avtale om fast overføring av beløp til menigheten, kan du komme inn under denne ordningen. Det er imidlertid noen formelle krav som må oppfylles om du ønsker fradrag for gaver til menigheten. Ved å klikke her finner du et skjema du kan fylle ut.

Vi anbefaler bruk av avtalegiro. Det er enkelt for deg fordi det automatisk trekkes et fast beløp hver måned, gir deg full oversikt over dine gaver, og mulighet til når som helst, midlertidig eller permanent, å stanse overføringen. Avtalegiro gir også menigheten en forutsigbar inntekt som fordeler seg jevnt utover året.

Beløpsgrensen er kr.25.000* pr. år. (Merk at gaver med skattefradrag gitt til andre frivillige organisasjoner, vil inngå i denne summen)

Ta kontakt med presten om du har spørsmål om dette.

(* Gjelder for 2023)

3. Bankgiro

Gaver til menigheten kan også overføres direkte til vår bankkonto 3000 34 44283. (For å få skattefradrag på gaven, må du benytte deg av avtalen som er nevnt under punkt 2). Vi ber deg merke bankgiroen om hva gaven gjelder - f.eks. menighetsbladet, misjon, gave til menigheten, vår-/høstoffer e.l.

Du kan også benytte deg av VIPPS. Du sender beløpet ditt til 118446. Hvis du vil gi til en spesiell innsamling, merker du gaven med f.eks. misjonsprosjekt, menighetsblad, våroffer/høstoffer e.l.

Takk for din støtte til menighetens virksomhet!

Siste nytt fra Metodistkirken
Angrepet i Oslo
25.06.2022
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer

Metodistkirken i Norge

Porsgrunn menighet

Prest og ansvarlig redaktør for nettsiden:

Silje Marie Halvorsen

silje.marie.halvorsen@metodistkirken.no

Tlf 466 27 075

Kontakt

porsgrunn@metodistkirken.no

Tlf 412 44 006

Postadresse: Boks 107, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Jernbanegata 1, Porsgrunn

Org. nr. 996 890 732

Bankkonto 3000 34 44283

Vipps 118446

Husk å merke hva beløpet gjelder

Se under "Gi en gave" for mer informasjon

Powered by Cornerstone