VI BRYR OSS 
- FORDI KRISTI KJÆRLIGHET UTFORDRER OSS TIL TJENESTE

Medlemskap i Metodistkirken

Hvorfor bli medlem i Metodistkirken?
En kristen har fått nytt liv ved troen på Jesus Kristus. Dette livet trenger næring og gode vekstvilkår. Som en hjelp til å ta vare på dette nye livet og for å kunne vokse både som menneske og kristen, har Gud gitt oss forskjellige hjelpemidler eller "møteplasser". Disse er: Dåpen, nattverden, bibelen, bønnen og menigheten.

Menigheten er noe helt annet enn en vanlig interesseforening for likesinnede. Den er Guds spesielle møtested, et sted hvor Gud har valgt å vise seg på en spesiell måte for oss mennesker.

I menigheten opplever vi å ha et fellesskap med Gud og hverandre, hvor vi blir styrket og bevart i troen, og hvor vi blir istandsatt til å tjene medmennesker og Gud i hverdagen. I tråd med dette har Metodistkirken alltid tenkt stort om menigheten.

Hvordan bli medlem i Metodistkirken?
Alle mennesker, uansett rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, politisk overbevisning eller økonomiske vilkår, har rett til å bli medlem i Metodistkirken. Medlemsopptakelse i Metodistkirken skjer i nærvær av menigheten og som regel ved en gudstjeneste.

Medlemsløftene
For å bli medlem i Metodistkirken må du være døpt, fylt 15 år og ha meldt deg ut av det trossamfunnet du eventuelt er medlem i fra før. I Norge er det ikke lov å være medlem av flere trossamfunn.

Ved opptakelsen som medlem må du:

  • Bekrefte din kristne tro slik den kommer til uttrykk i den apostoliske trosbekjennelse.
  • Svare bekreftende på følgende løfte: Vil du være lojal mot Kristus gjennom Metodistkirken og vil du ved Guds hjelp støtte kirken med dine bønner, ditt nærvær, dine gaver, din tjeneste og ditt vitnesbyrd?

Etter forbønn med håndspåleggelse ønskes de nye medlemmene velkommen inn i menighetsfellesskapet.

Ikke alle kjenner at de er klare for å gi slike forpliktende løfter. Det er likevel mulig å bli medlem av Metodistkirken dersom du ønsker tilhørighet til oss. Vi kan nemlig føre deg inn som døpt medlem (tidligere het dette menighetsbarn eller forberedende medlem). Vil du vite mer om denne muligheten, kan du kontakte oss.

Ta kontakt

Ta kontakt med menighetens prest for mer informasjon og for å få vite når det holdes informasjonssamlinger om medlemskap.

Siste nytt fra Metodistkirken
Angrepet i Oslo
25.06.2022
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer

Metodistkirken i Norge

Porsgrunn menighet

Prest og ansvarlig redaktør for nettsiden:

Silje Marie Halvorsen

silje.marie.halvorsen@metodistkirken.no

Tlf 466 27 075

Kontakt

porsgrunn@metodistkirken.no

Tlf 412 44 006

Postadresse: Boks 107, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Jernbanegata 1, Porsgrunn

Org. nr. 996 890 732

Bankkonto 3000 34 44283

Vipps 118446

Husk å merke hva beløpet gjelder

Se under "Gi en gave" for mer informasjon

Powered by Cornerstone