Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Vi tror på ...

Metodistene bygger på Guds nåde og kjærlighet, og vi tror at Gud er en god far og hyrde for oss. Jesu frelse er en personlig gave som den enkelte må ta imot. Kristenlivet er tro og kjærlighet som omsettes i handling slik at kristenlivet bærer frukt. Bibelen er eneste rettesnor for lære og liv. Vi har den samme trosbekjennelse som andre kristne kirkesamfunn.  
 
Metodistkirken legger vekt på det personlige hjerteforholdet til Gud, noe som gjenspeiler seg i et personlig og engasjert gudstjenesteliv. Metodistkirken er samtidig en kirke som har et sosialt og diakonalt ansvar i verden. Menn og kvinner har like rettigheter og muligheter i Metodistkirken.

Se forøvrig også www.metodistkirken.no om både tro og organisasjon.

Vår visjon i Molde

LIK ET TRE PLANTET VED BEKKER MED RENNENDE VANN, DET GIR SIN FRUKT I RETTE TID (Salme 1,3)

Gud har en hensikt med hvert menneske og med vår menighet. Vi vil hvile i løftene Han har gitt og gå etter Hans vilje. Vi vil lovsynge og tilbe Ham. Vi vil invitere våre barn, våre venner, våre naboer til å bli med. Molde skal bli kjent for å tilbe Gud!

 

Vårt motto er: Metodistkirken - Moldes friske kilde.

Kirka vår ligger i Elvegata, ved Molde-elva. Vi i menigheten ønsker å være en frisk, åndelig kilde i Molde. Men det viktigste er at vi ønsker å fortelle om Jesus - Moldes friskeste åndelige kilde!

Powered by Cornerstone