Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Misjonsprosjekt

Menigheten støtter Partnership in Development programmene som metodistkirken har i Liberia, Sierra Leone, og Zimbabwe.

En kort beskrivelse av det prosjektet vi samler inn penger til akkurat nå:

Latrine i Levuma, Bo District, Southern Province, Sierra Leone

Levuma er en liten landsby i Bo distrikt på 150 mennesker hvorav 60 kvinner, 35 barn og 30 ungdommer.
Befolkningen lever av jordbruk og det finnes ingen bilvei. Landsbyen har forferdelig dårlige sanitære forhold. Det er noen få dårlig vedlikeholdte «bushlatriner» og ellers mye avføring i skogkantene.
Disse primitive forholdene er uverdige samt at det fører til sykdommer som diare og kolera. Dette fører igjen til høye utgifter til medisiner. I noen tilfeller rapporteres dødsfall, særlig blant barn. Som alltid er jentene utsatt for seksuell trakassering når de må avsides.
Landsbyen har ikke tidligere hatt besøk av noen NGOer. Det er stor tilfredshet i lokalsamfunnet over samarbeidet med CELAD om latrine-prosjektet. De bygger selv latrinen og vil sørge for det nødvendige vedlikeholdet. 

Metodistkirkens misjonsselsskap har en egen nettside, hvor du kan finne mye spennende informasjon:
https://misjonsselskap.cornersafe.net/49525/metodistkirkens-misjonsselskap

Powered by Cornerstone