kirka2

Pastoral utnevnelse

Vi har fått melding om en ny pastoral utnevnelse fra kirkens ledelse.

Meldingen lyder:

Utnevning
Det er med stor takknemmelighet jeg nå kan melde at Metodistkirkens kabinett har besluttet utnevne Jan Robert Madsen til vikarierende pastor i Metodistkirken i Norge Kristiansand menighet fra 22.april 2024 til 1.februar 2025. Utnevningen er en 25% stilling.
Denne meldingen er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem.
Ingull Grefslie
Tilsynsprest