csm_240413-methodistischer-friedenspreis-vergeben_f7450ee34c

Metodistkirkens fredspris til biskop Alsted og diakon Dollaga

Biskop Christian Alsted mottar Metodistkirkens fredspris i forbindelse med World Methodist Conference i Gøteborg i august. Metodistkirken i Norge gratulerer biskop Alsted med prisen.

Av Klaus Ulrich Roufwww.emk.de – artikkelen er oversatt og trykt med tillatelse.
Oversatt fra dansk av Karl Anders Ellingsen.

Christian Alsted, biskop for Nord-Europa og Baltikum i United Methodist Church, mottar Metodistkirkens verdensråds fredspris for 2023. Prisvinneren for 2024 er Norma Dollaga, som er anerkjent for sitt engasjement for Filippinene, hvor hun arbeider for rettighetene til fattige og marginaliserte mennesker.

 

Synlige tegn av kristen solidaritet

Alsted er hedret for sitt engasjement i Ukraina, hvor han overtok det biskoppelige tilsynet med Metodistkirken for to år siden. Tidligere var biskop Eduard Khegay, bosatt i Moskva, ansvarlig for Ukraina, men var ikke lenger i stand til å utføre denne oppgaven på grunn av den russiske angrepskrigen. Siden den gang har de provisoriske årskonferansene i Ukraina og Moldova vært en del av biskopsområde i Nord-Europa og Baltikum og dermed biskop Alsteds ansvar.

Alsted har besøkt det krigsherjede landet flere ganger. Som leder for metodistene har han satt synlige spor av kristen solidaritet. Årsaken til hederen er: «Han henvendte seg til folket, møtte de fordrevne i landet, lyttet til dem og støttet dem med sjelesorg». Dette er ikke en enkel emosjonell demonstrasjon, men snarere en konstruktiv oppbygging av kirken, en støtte for å fremme kirkens tjeneste i samfunnet og styrking av presteskap og lekfolk.

 

Proaktive handlinger

Derved etablerte og utviklet Alsted internasjonale forbindelser og partnerskap med de ansvarlige for den ukrainske delen av UMC. Under krigen blir internt fordrevne, samt de med posttraumatiske lidelser, møtt med humanitær hjelp. I tillegg har han allerede en struktur klar for et UMC-engasjement i Ukraina når krigen er over. For dette formål fremmer han konsekvent opplæring av personer i lederstillinger for å fremme utvikling og gjenoppbygging av kirken.

"Gjennom sin aktive tilstedeværelse og ukentlige møter via ZOOM møter han de ansvarlige kirkelederne i Ukraina, hvor han oppmuntrer dem til å fortsette sin tjeneste og hjelper de som ble skadet fysisk, materielt og følelsesmessig", heter det i begrunnelsen for prisutdelingen.

 

En ekte hyrde

Harald Rücert, biskop med ansvar for Tyskland, gleder seg over æren som blir vist sin nordeuropeiske kollega. I en personlig hilsen berømmet han Alsteds «ekstraordinære tjeneste og omsorg blant traumatiserte og fordrevne i Ukraina». Selv under vanskelige omstendigheter har han besøkt mennesker og lokalsamfunn i Ukraina. "Du oppmuntret kirken - dens ledere - og støttet den, og du sto ved dem som en sann hyrde" sier Rückert om sin kollega. Alsteds rapporter og forespørsler om bønn omfavnet «ikke bare folket i Ukraina, men også folket i Russland og alle som er berørt av denne forferdelige krigen.

 

"Heroisk arbeid for Herren"

Samtidig med æren til Alsted ble vinneren for 2024 offentliggjort, metodistdiakonisse Norma Dollaga. Hun kjemper for rettighetene til fattige og marginaliserte mennesker på Filippinene. Hun var spesielt aktiv under den såkalte «narkokrigen» under Rodrigo Dutertes regjering. I løpet av den perioden ble mange fattige mennesker drept uten rettssak for påstått narkotikasmugling eller narkotikamisbruk. Dollaga og andre modige individer stod offentlig frem som sterke talsmenn for de fattiges rett til ikke å bli drept. Hun organiserte bønnevaker og minnegudstjenester for ofrene for volden. Hun tilbød diskret pastoral støtte til pårørende av de drepte. I tillegg motiverte og oppmuntret hun mange andre til å «bli med i kampen for rettferdighet og fred». Tidligere biskop Ciriaco Q. Francisco i Manila-regionen beskrev prismottakerens tjeneste for de marginaliserte som et «heroisk verk for Herren». Gjennom tiårene har hun vist "mot, kreativitet og utholdenhet", noe som karakteriserer henne som en sann Jesu Kristi disippel. Dollaga legemliggjør medfølelse og motstandskraft i sitt engasjement for ekte fred på Filippinene.

 

Forfatteren

Klaus Ulrich Ruof er PR-ansvarlig og pressetalsmann for Evangelical Methodist Church i Tyskland, med base i Frankfurt am Main. Kontakt: oeffentlichkeitsarbeit@emk.de

 

Fakta

World Methodist Council (WMC) er en paraplyorganisasjon av over 70 kirkesamfunn med metodist- og wesleyanske tradisjoner hvor over 80 millioner mennesker har sitt åndelige hjem. United Methodist Church er den største av dem, med rundt 12 millioner medlemmer. Rundt 400 delegater arbeider i rådet for å fremme fellesskapet blant deltakende kirker og for å vitne om kristen tro i verden. WMC støtter også økumeniske og tverrreligiøse aktiviteter og deler ut en årlig fredspris. WMC er lokalisert i Waynesville.

Mer informasjon: worldmethodistcouncil.org