20220624_112719

Digital tjuvstart på årskonferansen

Mandagen før årskonferansen vil viktig forarbeid bli gjennomført for delegater og ordinerte.

Det er Emil Skartveit, daglig leder ved Metodistkirkens hovedkontor, som forteller at første del av Årskonferansen vil skje digitalt 17. juni kl. 18.00.

Emil sier at alt for mye tid i selve årskonferansen går med til formelle punkter som protokollsaker. Denne gangen vil slike saker bli gjennomgått og ferdig behandlet i dette formøtet.

Hovedstyret gjør dette for å frigi tid til forhandlinger og samtaler under selve Årskonferansen.

Men det betyr at alle delegater og ordinerte må stille opp denne mandagen og. Selv om det er digitalt, så må vi møte opp for at det skal være en gyldig samling.

For at dette skal skje smertefritt, vil hovedkontoret også åpne for muligheten til å teste innsjekk en dag i forveien.

Mer opplysninger vil komme i tiden fram mot ÅK, forteller Emil.


 

Karl Anders Ellingsen