Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

NaMu-Tønna

NaMu-Tønna

Her ser du tegningen av en tønne fylt med vann. Tønna er satt sammen av planker i litt ulike lengder. Hva kan vi gjøre hvis vi ønsker mer vann i denne tønna? Er det sannsynlig at det vil hjelpe å bare helle på mer vann?

Nei, uansett hvor mye vann vi heller på med, vil vannet dessverre bare renne ut der den korteste planken befinner seg. Det vi derimot kan gjøre for å få plass til mer vann, er å forlenge den planken som er kortest. 

Dette er en av flere viktige prinsipper i NaMu. Vannet illustrerer menighetsveksten, mens tønna illustrerer menigheten. Hver av plankene illustrer de åtte kvalitetene som finnes i menigheter som vokser: Utrustende Lederskap, Nådegavebasert tjeneste, Engasjert trosliv, Hensiktsmessige strukturer, Inspirerende gudstjenester, Livsnære grupper, Behovsorientert evangelisering og Varme relasjoner. Ved å stadig arbeide for å øke lengden på den planken som til enhver tid er kortest, vil kvaliteten på menigheten gradvis bli bedre, og veksten, som bare Gud kan gi, vil etter hvert komme av seg selv.

Powered by Cornerstone