westad_audun_profil
Audun Westad. Legdelegat fra Norge til generalkonferansen 2024.

Legdelegat med lang erfaring og klare meninger

Audun Westad vil arbeide for endring på nok en generalkonferanse. Her har han en sentral og viktig rolle.

- Har du vært med på generalkonferansen før?
Dette er min fjerde gang, så jeg ser frem til å møte opp som en av veteranene her nå. Det var spennende da alt var nytt, men det er også noe spennende i tryggheten det er i å kjenne til hvordan det fungerer.

- Har du verv på GC-nivå?
Ja, jeg sitter fortsatt i Commission on the General Conference, som er kommisjonen som står bak Generalkonferansen i samarbeid med et bredt og godt lag av ansatte og lokal arrangementskomite. I denne kommisjonen sitter jeg som nestleder i Rules Committee, komiteen som forbereder møtereglene for Generalkonferansen. Dette er forøvrig min siste Generalkonferanse med dette vervet, så etter 12 år blir det fint å gi stafettpinnen videre her. Under Generalkonferansen sitter jeg også i Committee on Presiding Officers, komiteen som velger hvem som er ordstyrer og når.  

- Hvilken lov-komite har du valgt/blitt plassert i?
Jeg sitter i det som heter Chruch & Society II. Det er komiteen som skal behandle spørsmålene om inkludering av LHBTQ+-personer og lignende. Dette blir jo ofte omtalt som den komiteen hvor "alle" sakene er, men realiteten er at det er et forholdsvis snevert spenn på sakene, men det er mange forslag og de skaper mye oppmerksomhet. Så jeg forventer, slik det har vært de siste gangene, at det blir høy temperatur på mange av sakene og mange tilhørere. Forhåpentligvis slipper vi de verste demonstrasjonene vi har opplevd før, men noe slikt kan jo skje i år også.

- Hva ser du frem til?
Det er et spørsmål som gir litt forskjellige svar, avhengig av hva en fokuserer på. For kirkens del ser jeg frem til gode avgjørelser som vil ta oss i rett retning. Etter flere Generalkonferanser som har endt med mange dårlige veivalg tror jeg vi endelig står foran noe som gir grunn til fremtidstro og håp.  
Jeg gleder meg også til å møte igjen gamle kjente. Det er folk fra alle verdenshjørner samlet og mange som en har blitt kjent med gjennom mange år. Jeg gleder meg til gode kaffepauser og spaserturer med gamle venner - det er slikt som gir påfyll og energi i en hektisk konferansehverdag. Men noe av det jeg ser mest frem til er å komme hjem til barna, og Irene, igjen, for det er lenge å skulle være vekke fra deres hverdag.

- Støtter du forslaget om regionalisering?
Ja, det gjør jeg. Jeg tror at dette er den naturlige retningen for vår kirke å ta videre og det burde være i alles interesse å få den til å fungere.

- Tror du det har mulighet til å bli vedtatt?
Ja, det tror jeg absolutt at den har. Det er flere profilerte metodister, råd og verv som støtter dette - over hele verden. Jeg er optimistisk nå i dagene før Generalkonferansen på dette forslagets vegne!

- Støtter du forslaget om en generell Kirkeordning?
Ja, dette henger sammen med utviklingen av vår kirkestruktur. Det er et steg i rett retning av å være en felles kirke og ikke en "amerikansk + resten av verden" -kirke.

- Støtter du de reviderte sosiale prinsippene?
Ja, her er det gjort et solid stykke arbeid og det gjenspeiles i forslaget som ligger foran oss. Det tror jeg blir bra å få på plass.

- Støtter du forslaget om å inkludere «kjønn» i listen over ting som ikke kan diskrimineres mot ved medlemssøknader til Metodistkirken?
Ja, helt åpenbart.

- Det henger igjen en rekke forslag fra den avlyste GC om splittelse og utmeldelser. Er det noen du vil stemme for? Tror du noen av de vil kunne bli vedtatt?
Det er vanskelig å svare for en gruppe forslag sånn uten å spesifikt vite hvilke forslag en svarer på her, men alle de splittende og ødeleggende forslag som kom og ligger igjen fra Wesleyan Covenant Association og deres meningsbærere forventer jeg at nå utgår i sin helhet, nå som de er utmeldt og i sitt eget kirkesamfunn. Jeg har ingen tro på at de skal ha sjanse til å bli vedtatt.

- Metodistkirkens sentrale økonomi har nesten kollapset etter alle utmeldelsene. De sentrale rådene får redusert sine budsjetter med 43 til 53% ifølge forslaget. Antallet amerikanske biskoper foreslås redusert fra 46 til 32. Antallet afrikanske biskoper ser ut til å bli liggende på 13, på tross av den store veksten. Vår lille sentralkonferanse ser ut til å få beholde en biskop. Hvordan ser du på denne utviklingen?
Jeg tror det vil ta noe tid for kirkens organisasjon å finne seg selv i den nye hverdagen, men jeg har tro på at vi skal klare å lande på en god måte i andre enden. Men det vil være behov for tøffe prioriteringer og det vil tvinge frem andre måter å løse arbeidet på enn hva vi har vært vant til. Per nå ser vi bare begynnelsen på dette, for denne prosessen vil vare over tid før den roer seg og setter seg ordentlig.

- Er det andre ting du vil trekke frem? Ting du gleder deg til? Metodister du gleder deg til å møte?
Jeg synes det er veldig hyggelig å skulle få være på Generalkonferansen med Helen og ser frem til samarbeidet oss i mellom som den norske delegasjonen der. Vi snakker godt sammen og jeg tror det blir fint å bli bedre kjent gjennom denne typen arbeid. Ellers er det mange av de venner og bekjente jeg har fått fra tidligere konferanser som jeg ser frem til å møte igjen. Som gammel MBUer så må jeg jo si at jeg ser noen likhetstrekk mellom det å være på leir og det å være på Generalkonferanse, men jeg skal ikke helle konditorfarge i melken til folk og jeg skal prøve å unngå å døgne siste natten!

Vi ønsker Audun en god reise og Guds velsignelse over konferansedagene. Husk å ha våre to delegater med i bønn!

 

Karl Anders Ellingsen