Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Jesus helbreder en gutt med en ond ånd

Preken søndag 7. mars 2021

Markus 9,17-29: 
14 Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. 15 Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. 16 Han spurte dem da: «Hva er det dere diskuterer med dem?» 17 En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. 18 Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» 19 Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» 20 De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet. 21 Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. 22 «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» 23 «Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» 24 Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» 25 Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» 26 Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. 27 Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg.
    28 Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» 29 Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn *og faste•.»

Jesus helbreder en gutt med en ond ånd

En underlig fortelling. Det er uvant for mange av oss å snakke om onde ånder. I dag er det mange som ikke tror på onde ånder, mens andre er overbevist om at det fortsatt finnes. Jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal tro om dette fenomenet. 

I mine tyve år som sykehusprest var jeg vant til at det var viktig å stille riktig diagnose. I dag ville denne fortellingen lett bli en fortelling om en helt annen diagnose enn onde ånder. I dag ville antakelig gutten fått diagnosen epilepsi. Vi vet ikke hvorfor Jesus ikke sa at dette var epilepsi, at det ikke var onde ånder. Gjennom hele NT blir sykdom sett på som onde ånder. Var det sånn at Jesus bare gikk inn i datidens måte å tenke på? Var det sånn at Jesus var barn av sin tid, at det var en del av det vi kaller inkarnasjonen, at Jesus delte datidens måte å se på sykdom i stedet for å belære folk om noe helt annet? Vi får ingen forklaring på det.

Det er evangeliseringsdag søndag. En dag i Metodistkirken hvor vi skal fokusere på evangelisering. Hva vil det si å evangelisere? Ordet har noe litt gammeldags over seg. Jeg forbinder det i hvert fall med min egen ungdomstid, hvor vi sto på torget og evangeliserte. Vi dro til og med på øl-fester for å evangelisere. Og da var det ikke snakk om dialog. Det var kun snakk om at jeg som kristen hadde noe å gi til ikke-kristne, og de hadde ikke noe å gi til meg. I den grad de fikk komme til orde, var det i en diskusjon, hvor jeg hele tiden var opptatt av å vinne debatten. Jeg elsket det. I dag er jeg ikke særlig stolt av det.

Metodistkirkens visjon er at mennesker blir disipler så verden kan forandres. Jeg synes det er så radikalt. Jeg med min lutherske bakgrunn er vant til å tenke at evangelisering er å fortelle mennesker om Guds tilgivelse, så de slipper å være redd for at Gud ikke skal godta dem når de dør. Men så ble jeg metodistprest og fikk høre at poenget med evangelisering er å forandre verden.

Da Jesus gikk her på jorda og viste fram vår usynlige Gud, så sa han ikke først og fremst: «Dine synder er deg tilgitt». Han sa det også, men først og fremst var han opptatt av å forandre verden. Så når vi har evangeliseringsdag, så er det jo spennende å spørre hva betyr det å evangelisere? Hvilket evangelium er det vi har å komme med?

I vår fortelling i dag vil det være en avsporing om det hele ble en debatt om diagnoser. Vår fortelling kan leses som en fortelling om at Jesus forandret verden. Han forandret verden til denne gutten, han forandret verden til foreldrene, og han forandret verden til alle som opplevde det. Jesus forandrer verden ved å kjempe mot ondskapen.

Gud kjemper sammen med oss mot det onde. Gud kjemper sammen med oss for at vi skal bli fri fra ondskapens krefter.

Ondskapen kan være sykdom, det kan være et virus, men det kan også være forurensning, det kan være naturkatastrofer, det kan være krig, eller det kan være hat og vonde ord mennesker i mellom. Jesus ønsket å forandre verden.

«Nåden» er som kjent også en kraft til å elske vår neste, til å forandre verden. Helbredelser, politisk arbeid, miljøvern handler om evangelisering.

Jeg er så fornøyd over Metodistkirkens syn på evangelisering. Vi skal forandre verden. Det er det det handler om.

Jesus helbredet denne gutten. Men i stedet for å glede seg over dette underet, var disiplene så selvopptatte at de lurte på hvorfor ikke de kunne gjøre det Jesus gjorde.

Men faren, hadde et nydelig innspill: «Hvis du kan». Det er ikke alltid at vi kan tro at Gud kan. Men her får vi en modell for våre bønner: «Kjære Gud, hvis du kan, hvis det er mulig for deg.» Vi trenger ikke ha en slik tro at vi er sikre på at Gud kan. 

Mange mennesker møter sin tvil når de begynner å studere. Hvordan kan Gud være allmektig når så mye vondt skjer? Hvordan kan Gud sende mennesker til helvete bare fordi de ikke tror? Mange tenker at de ikke vet om de kan tro lenger.. Faren sa: «Jeg tror, hjelp min vantro». Dette er en bønn vi kan be alltid. Tro og tvil vil følge oss hele livet. Vi kan gå til Gud ikke bare med vår tro, men også med vår tvil, ja endog vantro. Hvordan forstå Bibelen? Må en ta Bibelen bokstavelig for å kalle seg kristen? Må en tro på alle underne i Bibelen? Må en tro på jomfrufødselen? Må en tenke at denne gutten var besatt av en ond ånd? 

Det er ikke så interessant om vi tror nok til å drive ut onde ånder eller ikke. Det er mye mer interessant at Gud har tro på oss. Så mye tro på oss at han ber oss forandre verden. At vi skal fortelle mennesker om at de er elsket, ikke bare at de kommer til himmelen når de dør, men at Guds kjærlighet kan skinne igjennom oss til andre mennesker. For i Metodistkirken er «nåde» ikke bare at vi er tilgitte syndere, men at vi får en kraft til å elske, så verden forandres.

Mvh Anne Grete Spæren Rørvik, metodistprest i Drammen 

Powered by Cornerstone