Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Jeg er porten

Preken søndag 18.04.2021

Johannes 10,1-10: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.  2 Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.  3 Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  4 Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.  5 Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.»  6 Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.
     7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene.  8 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.  9 Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Jeg er porten

Tekstgjennomgang:

Vi er kommet til 3.søndag i påsketiden. Før het det annen søndag etter påske. Nå varer påsketiden helt fram til pinse. Fire av søndagene har prekentekster hentet fra Johannesevangeliet. Hyrdemotivet er veldig vanlig i dette evangeliet. Vi liker kanskje ikke så godt å kalles sauer. Vi liker antakelig ikke å tenke på oss selv som en saueflokk. Noen liker bedre den gamle oversettelsen «får».

I denne fortellingen, en liknelse, får vi høre om en port og en portvokter. Vi får også høre om tyver som bare vil stjele sauene eller slakte dem. Jesus forklarer liknelsen for disiplene. Han sier at han er porten. Gjennom Jesus kan vi gå ut og inn fritt og «finne beite». «Beite» betyr mat, og det i overført betydning. Mat for oss gir «liv og overflod». Porten gir trygghet for tyver og er selv veien til beite.

I vår fortelling er altså Jesus selve porten. Ofte er han hyrden. I fortellingen etter vår, sier Jesus: «Jeg er den gode hyrden». Vår fortelling slutter med ordene: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod». Mange fra den gamle religionen trodde på et evig liv etter døden. I Johannesevangeliet forkynnes det at dette evige livet skjer allerede mens en lever. Sjelen er ikke udødelig. Men mennesket kan få evig liv hvis Gud i sin frihet vil gi oss det. (Jacob Jervell) Mennesket er dødelig. Men Jesus har «liv i seg selv». I Joh.5.21, 26 kan vi lese: «For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende hvem han vil. For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv.»  Og i Joh. 10.28, etter vår fortelling, sies det: « Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd». Når vi dør, blir vi revet ut av noens hender, men aldri kan vi bli revet ut av Guds hånd. Jesus kaller seg selv evig liv. I Joh.14.6 står det: «Jeg er veien, sannheten og livet». Overgangen fra døden til livet skjer ikke bare når vi dør, men det skjer nå. Johannesevangeliet snakker om en form for ny eksistens som blir gitt menneskene her og nå. Denne nye eksistensen rammes ikke av døden.

Når Jesus snakker om seg selv som port, forklarer han ikke vider hva han mener. Vi kan jo fantasere rundt hva en port egentlig er. En port kan åpnes og lukkes. En port kan gi beskyttelse. En port kan gi frihet. Vi kan fritt gå ut og inn for å skaffe oss mat. Vi sier av og til at «det er grønnere på den andre siden av gjerdet». Det er lett å tro at alt er så mye bedre på den andre siden av gjerdet. Men vi trenger ikke lengte etter noe uoppnåelig. Vi kan fritt gå ut og inn og finne mat. Jesus virker åpnende. I det øyeblikk Jesus forkynnes som lukkende, er det ikke Jesus som forkynnes. For Jesus har vist oss hvem Gud er, en åpnende Gud, en Gud som gir oss frihet. Vi kan skaffe oss mat på begge sider av gjerdet. Vi trenger ikke føle oss fanget og tro at det er så mye bedre på den andre siden. Vi kan bare gå fritt ut og inn gjennom denne porten.

Vår menighet er medlem av DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynsforum). Det gir oss mulighet til å «hente mat utenfor gjerdet». Jeg har opplevd at det å snakke med mennesker fra andre religioner er som «å få mat». Jeg tenker at Gud gir oss denne friheten. Gud gir oss mat gjennom andre mennesker enten det er innenfor eller utenfor gjerdet. Jesus «er kommet for at vi skal ha liv og overflod». Jesus er porten hvor vi kan fritt gå ut og inn for å finne beite.

Mvh Anne Grete, metodistprest  Drammen

Powered by Cornerstone