helen_b_t_lovelace_2021
Diakon Helen Byholt Lovelace. Ordinert delegat til generalkonferansen 2024.

Første gang som delegat til generalkonferansen

Helen Byholt Lovelace er diakon og om bare noen dager reiser hun for å representere oss på generalkonferansen.

 Helen B. Lovelace har lang erfaring i kirken vår. Hun har vært diakonisekretær og misjonær i Ukraina og Litauen, og tjenestegjort i flere menigheter. I dag reiser hun mellom Harstad, Skånland og Bodø. Denne våren vil hun utføre det viktigste vervet som en kan, være delegat til generalkonferansen. Vi har spurt henne om vervet, sakene som ligger på bordet og hennes forventninger. I morgen vil vi hilse på hennes meddelegat, Audun Westad.


- Har du vært med på generalkonferansen før?
 Jeg har vært med som gjest på deler av en GC og som besøkende.

- Har du verv på GC-nivå?
 I dag har jeg ikke det, men har tidligere vært medlem av General Board of Church and Society (GBCS) og vært medlem i gruppa som har jobbet i forhold til forebyggende rusproblematikk. Ellers kjenner jeg vår del av Sentralkonferansen godt siden vi har vært utsendt fra The General Board of Global Ministries (GBGM) i 20 år - bodd i Ukraina, Litauen og nå i Norge – med arbeidsområder  Russland, Moldova, de baltiske statene

- Hvilken lov-komite har du valgt/blitt plassert i?
 Ordained Ministry, her er det utdanningsløpet for å bli ordinert, hva det betyr å være ordinert og hvem som kan ordineres i vår kirke som står i fokus

- Hva ser du frem til?
 Det er både spennende og ansvarsfullt, men samtidig også litt skremmende– men å få være med på å skape framtiden for kirken vår (UMC) er en spennende utfordring og et privilegium å få være med på. Det ser jeg fram til

- Støtter du forslaget om regionalisering?
 Ja, det gjør jeg. Det er viktig for framtiden til UMC at hele vår kirke er likeverdige, har de samme rettigheter og ansvar når det gjelder uttalelser, bestemmelser.  Ikke minst er det viktig fordi samfunnene/kulturene vi lever i er forskjellige og har ulik tilnærming til sentrale spørsmål vi arbeider med.

- Tror du det har mulighet til å bli vedtatt?
 Etter å ha lest mange innlegg fra ulike deler av kirken, har jeg stor tro på at det vil bli vedtatt. Forslaget har stor støtte fra styrer og råd, fra kirkeledere og sentrale personer i vår kirke.

- Støtter du forslaget om en generell Kirkeordning?
Ja, det gjør jeg. Noe av kirkeordningen/grunnvollen vil være felles for alle, men siden kirken vår er internasjonal, er det noen deler av vår ordning som vil være forskjell, gi menig til det samfunnet vi/de er en del av. Dette henger sammen med forslaget om regionalisering.
 
- Støtter du de reviderte sosiale prinsippene?
 Ja, det gjør jeg. Dette har det blitt jobbet mye og grundig med og resultatet er et dokument vi alle kan forholde oss til og som hver Årskonferanse kan tilrettelegge for sitt område

- Støtter du forslaget om å inkludere «kjønn» i listen over ting som ikke kan diskrimineres mot ved medlemssøknader til Metodistkirken?
 Ja, det gjør jeg – alle skal ha lik rett til å være medlemmer hos oss, ingen skal bli diskriminert. Vi er en åpen, inkluderende kirke som er åpen for alle .

- Det henger igjen en rekke forslag fra den avlyste GC om splittelse og utmeldelser. Er det noen du vil stemme for? Tror du noen av de vil kunne bli vedtatt?
I utgangpunktet har jeg håp om at kirken vår skal kunne stå sammen – i en raus og inkluderende kirke, hvor alle kan finne tilhørighet, hvor vi respekterer hverandre – men når det ikke går blir konsekvensen at vi går i ulike retninger og det igjen fører til nye kirkesamfunn.
UMC har vært raus i forhold til at man kan som menigheter får lov til å forlate kirkesamfunnet med eiendom osv, jeg vil nok stemme for at den muligheten nå er over – ikke at man ikke kan melde seg ut, men at man ikke får med seg kirkebygg osv.
 
- Metodistkirkens sentrale økonomi har nesten kollapset etter alle utmeldelsene. De sentrale rådene får redusert sine budsjetter med 43 til 53% ifølge forslaget. Antallet amerikanske biskoper foreslås redusert fra 46 til 32. Antallet afrikanske biskoper ser ut til å bli liggende på 13, på tross av den store veksten. Vår lille sentralkonferanse ser ut til å få beholde en biskop. Hvordan ser du på denne utviklingen?

Noen ganger er det ikke størrelsen på sentralkonferansen som er viktig, men nærheten til lederskapet, og kjennskapet til de ulike kulturene. I vår Sentralkonferanse er det mange ulike land, lover og kulturer, og erfaringen sier at det ikke er enkelt å være leder for mange land med ulike lover, språk osv.. Skal vi kunne videreutvikle kirken er det viktig med nærhet, kjenne hverandre og kulturene vi er en del av. Derfor er det litt vanskelig å svare et ja eller nei på det spørsmålet.
 
- Er det andre ting du vil trekke frem? Ting du gleder deg til? Metodister du gleder deg til å møte?
 Ved siden av å få være aktivt med i beslutninger innen vår kirke, gleder jeg meg til å treffe gamle bekjente og få nye bekjente. Det er allerede mange som har skrevet meldinger om at de skal være der og gjerne vil treffes.

Gudstjenestene ser jeg fram til, GC er ikke bare lovparagrafer og regler, men også en åndelig opplevelse som gir håp, samhørighet, inspirasjon og hvor man kan vokse i tro og få kraft til å være kirke slik vi er ment til å være.

Reise sammen med Audun ser jeg også fram til, godt å ha en «veteran» med seg når man skal være delegat til GC for første gang. Det føles veldig godt at det er Audun jeg skal reise sammen med.

Det er noen år siden vi har vært i USA og gleder oss til å komme «hjem» til USA – vi er så heldige at vi har mange steder vi kan kalle hjem.
 
Jeg håper alle kan være med og be for generalkonferansen og oss som skal delte. Vi trenger all den forbønnen som vi kan få. Det vil også være godt å vite at vi blir båret frem i bønn, avslutter Helen.

Vi ønsker Helen Guds velsignelse og en god konferanse!

 

Karl Anders Ellingsen