Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Velkommen til høstoffergudstjeneste med besøk fra Grünerløkka!

Kl. 12.00, søndag 16. oktober 2022.

To ganger i året fokuserer vi særlig på å samle inn ekstra mye penger. Da inviterer vi gjerne gjester fra andre menigheter til enten våroffer eller høstoffer. Vi kaller det offer, fordi vi gir mer enn vi pleier denne ene dagen. 

Det koster å drive menighet. Vi har et gammelt kirkebygg som krever mye vedlikehold, prester og renholder skal ha lønn, vi har strømregninger, kommunale avgifter, bevertningsutgifter, kontorutgifter, med mer. Menigheten er helt avhengig av våre frivillige gaver for å kunne overleve. Vi elsker vår menighet, og gleder oss til en festdag hvor vi i takknemlighet ofrer våre penger og opplever fellesskap med mennesker fra andre menigheter.

Velkommen til høstoffergudstjeneste med besøk fra Grünerløkka!

Denne gangen får vi besøk fra Metodistkirken på Grünerløkka, prest Terje Nielsen og musikkoret med pianist Jarle Fagerheim og dirigent Ruth Marit Røssler. 

Velkommen til høstoffergudstjeneste med besøk fra Grünerløkka! Velkommen til høstoffergudstjeneste med besøk fra Grünerløkka!

Ekteparet Ragnar Sundbekken Johannessen og Berit Westad samarbeider om ansvaret for gudstjenesten. Ragnar leder og Berit spiller til felles-sangene.

Velkommen til høstoffergudstjeneste med besøk fra Grünerløkka!

En av festkomiteene våre sørger for ekstra god kirkekaffe med kaker etter gudstjenesten, hvor vi får god tid til å gå litt rundt og slå av en prat med både nye og gamle venner.

Velkommen til høstoffergudstjeneste med besøk fra Grünerløkka!

Velkommen alle store og små!

Powered by Cornerstone