Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Elsk deres fiender

Les prestens foreløpige tanker rundt prekenteksten søndag 10. september 2023

Matteus 5,38-48:

Å gjengjelde ondt med godt
38 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Elsk deres fiender
43 Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48 Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen. 

Elsk deres fiender

(Bildet er tatt av Photo Mix fra Pixabay)

«Dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere». Jesus brøt på mange måter med den gamle religionen, med religionen til det som kaltes «Guds utvalgte folk». «Dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere». Dere har hørt det er sagt «Du skal elske din neste og hate din fiende», men jeg sier dere: «Elsk deres fiender». Da de fra den gamle religionen hørte budet «Du skal ikke drepe», hørte de: «Du skal ikke drepe noen av ditt eget folk. Men dine fiender, skal du selvsagt drepe». Derfor gikk det an for de fra den gamle religionen å holde alle budene. Det var først da Jesus radikaliserte budene, at det ble umulig å følge dem.

«Elsk dine fiender». Hva hadde Jesus sagt i dag? Hva hadde han sagt til Ukrainerne? Hva hadde han sagt til nordmenn i 44? Gjelder Jesu ord i dag? «Elsk dine fiender». Hva mente han med å elske? Snakket han om de gode følelsene? Skal Ukrainere ha gode følelser for Putin?

Er det galt å forsvare seg hvis en blir angrepet? I denne fortellingen høres det ut som om Jesus mener det. Hvordan hadde det gått med Ukraina hvis de ikke forsvarte seg? Mente Jesus at land som ble angrepet bare skulle gi fra seg landet sitt?

Visste ikke Jesus hvor vanskelig det ville være for oss mennesker å elske vår fiende? Jesus gjorde selv som han forkynte. Han vendte det andre kinnet til. Han lot seg drepe uten å gjøre motstand. Men Jesus var Gud. Vi er ikke Gud.

Da Jesus skulle dø, sa folk: «Andre har han reddet, men seg selv kan han ikke redde». Jesu var drevet av kjærligheten. Kjærligheten er ikke til for sin egen skyld. Kjærligheten ofrer seg selv. Den som mister sitt liv, skal vinne det. Jesus vant ved å tape. Mange mister troen på Gud fordi han ikke griper inn og vinner. Jesu død viste oss kjærligheten, Guds kjærlighet, Gud selv som kjærlighet. En kjærlighet som til og med inkluderer fienden, Guds fiende.

Igjen, jeg vet ikke hva Jesus helt mente med disse ordene, og jeg vet ikke helt hvordan Matteusevangeliet bruker ordene. Matteus-menighetens fiender var de fra den gamle religionen. De kristne var sparket ut av synagogen og stod på bar bakke økonomisk og sosialt. De hadde gått fra trygge jobber for å følge Jesus. De hadde mistet sitt gamle nettverk. Det er grunn til å tro at forfatteren av dette evangeliet hadde disse fiendene i tankene og ikke romerne. Og alle kristne martyrene i det første århundre brukte sikkert Jesu ord som styrke for å tåle å bli drept. Men de ble drept for sin tros skyld. Det var en helt annen situasjon enn ukrainerne er i i dag.

Vi kjenner godt til hvordan vi lager fiendebilder av andre mennesker. Særlig nå i valgkampen er det om å gjøre å male fram et bilde av den politiske motstanderen slik at en selv vinner valget. Venstresiden sier at høyresiden kun er opptatt av å øke egen inntekt. Høyresiden sier at venstresiden lar den individuelle frihet lide under et flertallstyranni.

I en menighet kan vi også såre hverandre. Vi kan ha sterke meninger om homofilt samliv, om dødshjelp, om abort, ja, til og med om begrepet «frelse», kan vi være uenige om.

Da Jesus døde, vendte han det andre kinnet til. Han lot seg drepe. Han var fullkommen i sin kjærlighet. Men vi greier ikke å være fullkomne. Dette ordet brukes kun to ganger i evangeliene, og begge gangene er i dette evangeliet. Men den andre gangen er ordet oversatt med «helhjertet». Det er den rike mannen som får høre: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige». (Matt. 19. 21)

Jesus kunne tatt igjen da han ble tatt til fange. Han kunne forsvart seg. I stedet valgte han å «vende det andre kinnet til». Hva oppnådde han? Han skuffet alle de som i ham så en politisk frigjører. Men han gav noe som var så mye mer verdifullt. Han viste oss hva kjærlighet var. Han viste oss hvem Gud var. Han viste oss en gud som elsker og bare elsker selv om det gjør vondt, så vondt at han døde av det.

Anne Grete Spæren Rørvik

 

Powered by Cornerstone