prosjektkor_drammen_2020
Metodistkoret samlet til øvelse i Drammen i 2020.

- Bli med i metodistkoret!

Et kor som samles på tvers av menighetene på Østlandet.

Koret består av medlemmer fra ulike metodistmenigheter. Per Torstein Kolle og Ole Geir Pedersen som er ledere for prosjektet skriver i en innbydelse:
Vi er et kor som møtes av og til for øvelse i Drammen Metodistkirke. Der øver vi inn et variert repertoar av kristne sanger samtidig som vi har et godt sosialt miljø. Vi kaller oss Metodistkor.
Neste øvelse nå er i Drammen Metodistkirke lørdag 3. sept. kl. 1100-1530. Både nåværende og nye medlemmer er velkommen. Det er servering og pauser innlagt.

Vi skal synge på en Sang- og Musikksamling i Porsgrunn Metodistkirke 18. sept. kl. 1700. Her vil også Skien Menighet være med.

Blir du med, meld da fra til en av oss to. Vi kan gjerne sende noter, om du ønsker.

Sangerhilsen
Ole Geir Pedersen tlf. 90059091
Per Th. Kolle tlf. 95083610