Gi en gave

Det er flere måter å støtte Metodistkirken i Norge.

Som de fleste frikirker er vi avhengige av frivillige for å få kirken til å driftes på en god måte. Dette er gjennom at man bidrar med frivillig innsats, for eksempel ved å påta seg verv, være kirkevert, koke kaffe eller ta med en blomst innimellom. I tillegg til de mange som gir av sin tid for å gjøre frivillige oppgaver, er vi også takknemlig for økonomisk støtte.

Skattefrie gaver: På økonomiske gaver mellom 500,- og 25 000,- kr er det mulig å få skattefritak. Ta kontakt med Metodistkirkens hovedkontor for å få et KID-nummer så dette blir riktig registrert.   

Dersom du vil gi en frivillig pengegave til en menighet kan du finne kontonummer eller Vipps-nummer på menighetenes hjemmesider. Du kan finne din menighet her for å finne mer informasjon. 

Gå til nettbutikken