Trosgrunnlag for Metodistkirken i Norge

Vi er ikke alene, vi lever i Guds verden.

Vi tror på Gud

  • som har skapt oss og som fremdeles skaper
  • som er kommet i Jesu skikkelse for å vise sin kjærlighet, tilby sitt fellesskap og lede oss inn i sin virkelighet
  • som virker i oss og andre ved sin Ånd.

Vi stoler på Gud

  • derfor søker vi hans vilje med glede
  • og derfor er Bibelen vår rettesnor.

Vi er kalt til å ha fellesskap med hverandre i kirken

  • for å gi uttrykk for at Gud lever i og mellom oss
  • for å elske og tjene andre
  • for å fremme den rettferd Gud vil og kjempe mot det onde
  • for å forkynne Kristus, korsfestet og oppstanden, vår dommer og vårt håp.

 

I livet, i døden, i livet etter døden, er Gud med oss. Vi er ikke alene. Amen.