Referater fra hovedstyret

Her vil referatene og sakspapirene fra Hovedstyret og Hovedstyrets arbeidsutvalg bli lagt ut. Referatene blir fra og med februar 2018 først lagt ut etter at de er godkjent på mail av alle hovedstyremedlemmene.

Om du skal melde inn saker til hoveedstyret, eller søke om midler, SKAL du benytte dokumentene som finnes i mappen "Viktig informasjon fra Hovedstyret"