Internasjonalt

The United Methodist Church
Internasjonalt er Metodistkirken en av verdens største kirkefamilier med til sammen over 70 millioner medlemmer. Den grenen av metodismen som Metodistkirken i Norge tilhører, heter The United Methodist Church.

Metodismen er i dag voksende i Sørøst-Asia, Afrika og deler av Østeuropa (Russland, Ukraina og de baltiske stater).

Metodistkirken i Norge er organisert med en Årskonferanse som øverste organ. Hit kommer hvert år alle ordinerte og valgte representanter fra hver menighet. Her velges det representanter til to overordnede organ; Sentralkonferansen og Generalkonferansen.

Sentralkonferansen som Norge er en del av omfatter Metodistkirkene i Norge, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Ukraina og Moldova. Sentralkonferansen samles hvert fjerde år. Dette er det nordeuropeiske biskopsområdet. Biskopen er i dag dansk og heter Christian Alsted. Biskopskontoret er lokalisert i København i Danmark.

Samtidig er vi i et fellesskap med det biskopsområdet som heter Eurasia. Det omfatter Russland og de tidligere sovjetiske republikkene. De har eget biskopskontor og biskop i Moskva.

Siden Nord-Europa, Baltikum og Eurasia er for små til å være egne sentralkonferanser, omfatter vår sentralkonferansen i dag begge biskopsområdene.

Generalkonferansen er det øverste lovgivende organ for den forente Metodistkirken. Her samles delegater for ordinerte og vanlige medlemmer fra alle Årskonferansene hvert fjerde år. Metodistkirken har en egen lovtekst som kalles "disiplinen". Her blir de fleste aspektene av kirkens liv og lære beskrevet. Denne har gyldighet for alle menighetene. Det er i tillegg en egen samling med resolusjoner som inneholder veiledninger for de fleste av livets sider. Enhver metodist kan sende inn forslag til endringer i "disiplinen" og forslag til nye resolusjoner.

Gjennom The United Metodist Church er Metodistkirken i Norge tilsluttet det verdensomspennende fellesskapet av metodistkirker i World Methodist Council (Metodistkirkens verdensråd).