Institusjoner

Metodistkirken er engasjert på svært mange områder. Det gjelder blant annet helse og utdanning. Mange av disse institusjonene er i dag organisert som selvstendige stiftelser med sine egne styrer og regnskaper. De er på ulike måter fortsatt knyttet til Metodistkirken som var deres utgangspunkt. I dag er de viktige kunnskapssentre som bidrar mye til Metodistkirken som helhet.

Klikk på de ulike navnene og se hva institusjonene arbeider med.

Institusjoner

Stiftelsen Betanien Bergen (SBB) er en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsens formål realiseres gjennom virksomheter som til sammen utgjør et omfattende tjenestetilbud innen helse, omsorg og utdanning.

Med unntak av VID vitenskapelige høgskole, holder alle virksomheter til i naturskjønne omgivelser i Fyllingsdalen.

Betanien sykehus AS

Betanien sykehus AS tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern, radiologi, gynekologi og kirurgi, og laboratorietjenester. Innen psykisk helsevern har sykehuset ansvar for bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg, mens pasienter til de somatiske tjenestene kommer fra hele Bergen og omliggende kommuner.

Sykehuset er et ideelt aksjeselskap heleid av Stiftelsen Betanien Bergen og får sitt oppdrag fra Helse Vest RHF.

Betanien rehabilitering og sykehjem

Betanien rehabilitering og sykehjem tilbyr helsetjenester innen rehabilitering, sykehjem og dagtilbud for hjemmeboende eldre. Rehabiliteringstilbudet er byomfattende og målrettet mot personer i aldersgruppen 18-75 år. Sykehjemmet består av tre avdelinger med totalt 77 senger. Sykehjemmet ønsker å gi pasientene en verdig alderdom og fokuserer derfor på at fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt. Aktivitetssenteret gir daglig 20 hjemmeboende eldre fra Fyllingsdalen bydel et aktivitetstilbud.

Betanien rehabilitering og sykehjem får sitt oppdrag fra Bergen kommune.

Betanien barnehage

Betanien barnehage har plass til ca. 50 barn i alderen 0-6 år, fordelt på tre avdelinger. Barnehagen ønsker å skape en trygg hverdag for barna med vekt på lek, læring og utfordringer tilrettelagt det enkeltes barns utviklingstrinn.

Betanien barnehage får sitt oppdrag fra Bergen kommune.Nettside: http://www.betanien.no

Stiftelsen Betanien Oslo en diakonal stiftelse med hovedkontor i Akersbakken 37B.
Se stiftelsens egne nettside for mer informasjon: Betanien Oslo

Stiftelsen Betanien Skien er en selvstendig diakonal stiftelse som ble opprettet av Metodistkirken. I dag driver stiftelsen Betanien Hospital.

For mer informasjon, se nettsiden til Betanien Hospital.

Metodistkirkens teologiske seminar tilbyr utdanning for prester og diakoner i samarbeid med Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Seminaret utdanner også legfolk som frivillige medhjelpere i menighetene. Skolen tilbyr retreater og åndelig veiledning for studenter, kirkelig ansatte og andre interesserte.

Som skole er vi til daglig i et samarbeid med MF, og vi holder også kontakten med egen kirke. I praktikumsdelen får våre studenter praktisere innenfor eget kirkesamfunn, og det tilbys åndelig veiledning og retreater.

Nettside
Metodistkirkens Teologiske Seminar har en egen nettside med god informasjon. Du finner den HER.

Kontakt
Metodistkirkens teologiske seminar
St. Olavs gate 28
0166 Oslo
Telefon +47 23365742/+47 90731452

Rektor:
Hilde Marie Øgreid Movafagh
hildemarie@mavafagh.com

Seminarlektor:
Hilde Sanden-Bjønness
hilde.sanden@metodistkirken.no

Tilknyttede lærere:
Førsteamanuensis Roar G. Fotland
Roar.G.Fotland@mf.no

 

Organisasjonen er et inkluderende fellesskap med fokus på fag og diakonal tjeneste.

Vi arbeider med faglige og sosiale tilbud der tema som livssyn, verdier, etikk og helhetlig omsorg vektlegges.

Vi ønsker å være et fellesskap som er preget av raushet og romslighet og som gir inspirasjon og glede til liv og tjeneste.

Hjemmeside: www.betaniendiakonifellesskap.no

Facebook

Stiftelsen Metodistkirkens Alders- og Sykehjem er en privatdrevet stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen har som formål å drive alders- og sykehjemmet i samsvar med verdigrunnlaget for Metodistkirken Norge og etter gjeldende norsk lovgivning for samme.

Stiftelsen er lokalisert i Bergen.

Her er stiftelsens nettside.