ungdommer
Godt humør når man samles, og alle fant noen å være med.

10 nasjoner i fargerik 17. maifeiring

Metodistkirka på Finnsnes inviterte til en uhøytidelig feiring av nasjonaldagen. Det skulle bli et fargerikt fellesskap.

På Finnsnes har man god erfaring med å åpne kirken når alle andre 17. mai-arrangement er over. Folk blir oppfordret til å ta med kakerester, og ellers sørger menigheten for enkel grillmat. Dette viser seg å være en god oppskrift for en kjempefest og et fargerikt fellesskap. I alt 10 nasjoner var representert i «Vrimmelrommet» der det var pyntet til fest.

«Jeg tenker at dette speiler godt hva slags menighet vi er og skal være», sier Roy-Frode Løvland, prest på Finnsnes. «Her er både medlemmer, venner og fremmede samlet til fest. Minstemann er 8 måneder og de eldste passert 80. Ungdommene har konkurranser og unger finner frem leker på gulvet mens de voksne snakker sammen. Og ikke minst er vi fra mange ulike land.»

Menighetsrådet hadde tatt ansvar for den uformelle samlingen og fordelt oppgaver til de som kunne bidra. Og det rikholdige kakebordet var satt sammen av det folk hadde tatt med seg. Folk fra ulike land i Europa, Afrika og Asia fant tonen og delte villig av det de hadde tatt med seg.

«Dette er ganske enkelt veldig trivelig», sier Løvland. «Nye vennskap knyttes, latteren sitter løst, man deler god mat og kirken blir et sted for fellesskap på tvers av kulturer. Det er en god feiring av nasjonaldagen!»