Påmelding

Påmelding

Meld deg på snarest mulig, og senest innen 15. mai. Konferansebilletten betales innen 1. juni. Påmeldingen er ikke gyldig før konferansebilletten med eventuelle tillegg er betalt.

Ønsker du ytterligere opplysninger kan du kontakte Metodistkirkens Hovedkontor på post@metodistkirken.no eller tlf. 23 33 27 00.

Gå til påmelding