alf-oden-hansen-2

Alf Odén Hansen er død

Vi i Metodistkirkens Misjonsselskap mottok med sorg, beskjeden om at vår tidligere misjonær Alf Odén Hansen døde tirsdag 3. oktober.

I 1965 dro han sammen med sin kone Evelyn og deres 3 barn Mari, Gro og Geir til Malaya, det som nå heter Malaysia, på et 2-årig engasjement for Metodistkirkens Misjonsselskap. Alf var lege og jobbet i tre klinikker som kirken drev i landsbyer som var bygget opp for å beskytte befolkningen mot Mao-Kinas stadige angrep. Evelyn og Alf engasjerte seg også i kirkelig arbeid i Taiping, og her ledet Alf et ungdomskor som holdt svært høy kvalitet.

I Kristelig tidende fra 12. mars 1965, før de reiste ut, sto det:

«Doktor Alf Odén Hansen har svart på anmodningen fra Malaya gjennom Kjell Knutsen og gitt løfte om to års tjeneste der. Tjenesten består i å behandle de mange syke som kommer til klinikkene som misjonen driver i distriktene omkring Sitiawan og Ipoh. Det var her søster Vessa Kristiansen også hadde sitt virkefelt. Hun forteller at folket har stor tillit til misjonens klinikkvirksomhet i disse områdene og det er mange fattige folk som får den hjelpen som vi på denne måten yter.

Vi er glade og stolte over å kunne sende familien Odén Hansen, og vi vil følge våre venner i forbønn om at deres vitnesbyrd og tjeneste i Malaya må bære rike frukter.»

Etter endt tjeneste og viktige år som betydde mye for alle de var i kontakt med, reiste familien Odén Hansen i 1967 tilbake til Porsgrunn. Her var familien aktiv i Metodistkirken, og menigheten har i alle år kunnet glede seg over Alfs store lidenskap for sang og musikk. Alf var en av menighetens faste og frivillige organister og han både dirigerte og spilte til «Lyset» og Immanuelkoret. 

Etter et kort sykeleie, sovnet han stille inn på St. Hansåsen, lindrende enhet. Alf ble begravet fra Porsgrunn metodistkirke, fredag 13.oktober, hvor prest Vidar Bjerkseth forrettet. Kisten ble ført til Østre Porsgrunn kirkegård.

I takknemlighet lyser vi fred over Alfs lyse og gode minne!

Artikkelen fra Kristelig tidende 12. mars 1965.