årbok-2022-forside

Årboken 2022 er lagt ut

Nå kan du laste ned Årboken 2022.

Du finner alle årbøkene for Metodistkirken i en egen mappe her på nettsiden.

Den trykte årboken sendes til alle menighetene i løpet av neste uke- i det antall menighetene har bedt om. Andre som ønsker en fysisk årbok kan bestille den via Årskonferansens sekretær på adressen konferansen@metodistkirken.no eller fra hovedkontoret. Boka koster kr.100,-

Årboken inneholder protokollen fra årskonferansen med alle vedtak og en full oversikt over menigheter, sentrale råd og sentralt ansatte. Her er alt en trenger om en er svært interessert i metodismen i Norge.