ukraina

Årskonferansen for Ukraina og Moldova er flyttet

Den provisoriske årskonferansen for Ukraina og Moldova er flyttet fra Eurasia til Det Nordiske og Baltiske biskopsområdet.

I en ekstraordinær digital sentralkonferanse 30. april besluttet sentralkonferansen for Nord-Europa og Eurasia med 98% av stemmene å midlertidig og med umiddelbar virkning flytte Ukraina og Moldovas provisoriske årskonferanse fra Eurasia til det nordiske og baltiske biskopsområdet.

Den ekstraordinære sesjonen ble innkalt på grunn av krigen i Ukraina og skulle kun behandle et forslag fra sentralkonferanserådet om å midlertidig, til neste regelmessige sesjon, endre grensene til de to biskopsområdene i sentralkonferansen.

Av de 13 landene i sentralkonferansen, hadde delegatene fra Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan og Russland sammen med biskop Eduard Khegay, bestemt seg for ikke å delta på konferansen. I et brev til konferansen forklarte de at årsaken til deres fravær var frykt for russofobi eller diskriminering basert på nasjonalitet. Brevet ba også konferansen om ikke å ta noen beslutning, men å vente til en fysisk konferanse er mulig , og bare etter opphør av fiendtligheter. Brevet ble lest opp for konferansen i sin helhet.

Prest Dr. Hilde Marie Øgreid Movafagh (Norge), medlem av sentralkonferanserådet, understreket at forslaget ikke var politisk, ikke noe uttrykk for en øst-vest-konflikt, og at det ikke var et forsøk på å utvide det nordiske og baltiske episkopale området.  "Den eneste motivasjonen er det reelle behovet for å hjelpe Ukraina i denne vanskelige tiden. Vi erkjenner at til tross for det forsonende og modige arbeidet til den eurasiske biskop Khegay, er det politisk umulig å ha et russisk lederskap av en kirke i Ukraina i dag."Prest Robert Tserenkov (Estland), også et rådsmedlem, sa;  – Dagens situasjon krever en umiddelbar gjennomføring av dette forslaget, siden det nå ikke finnes noen annen levedyktig løsning."

Flere delegater fra Ukraina talte til forslaget.  Lekdelegat Alexandre Arnaut sa: "De ukrainske pastorene og medlemmene var enige om at de ikke lenger kunne være under Russland, og de ønsket å være frie til å velge hvor de skal tilhøre."  Tilsynsprest Oleg Starodubets takket de nordiske og baltiske medlemmene av sentralkonferansen for "å ta initiativ til prosessen for å ta vare på og beskytte dem. De ukrainske metodistene og deres ledere har nylig vært samlet for å diskutere forslaget til denne sentralkonferansen og støtter det. " Lekdelegat Alina Hrab fra Ukraina forklarte: "Akkurat nå er det krig der Russland er fienden, og vi kan ikke tjene det ukrainske folket når biskopen vår er i Russland. "

Delegatene var tydelig presget av alvoret i situasjonen, og hele konferansen fant sted i en alvorlig tone med flere pauser for bønn.

Forslaget ble gjenom forhandlingene endret til: Sentralkonferanse for Nord-Europa og Eurasia vedtar å midlertidig, inntil neste ordinære sentralkonferanse, endre grensene for biskopsområdene på sentralkonferansen slik at Ukraina og Moldovas provisoriske årskonferanse flyttes til det nordiske og baltiske biskopsområdet.
I samsvar med paragraf 543.5 i Kirkeordningen er dette forslaget presentert for begge biskopene.

Forslaget ble vedtatt med 48 stemmer for, ingen mot og en avholdene.

Konferansen, med 47 stemmer for, en mot og ingen avholdene, la til følgende setning for klargjøring: I sin beslutning velger Sentralkonferansen å legge avgjørende vekt på ønskene til den aktuelle årskonferansen.

Biskop Patrick Streiff presiderte under behandlingen av forslaget.

Biskop Hans Växby ledet konferansen i bønn for Den hellige ånds veiledning i gjennomføringen av vedtaket og over biskop Alsted, som nå antar den biskoppelige ledelsen av Ukraina-Moldovas provisoriske årskonferanse. Flere av delegatene ledet i bønn om fred, for Ukraina og for sentralkonferansen.

Biskop Alsted avsluttet konferansen med Herrens velsignelse.