20240622_114818

Årskonferansen ga utvidet frist for å forlate Metodistkirken

Flekkefjord fikk flertall for sitt ønske om mer tid for å forlate Metodistkirken.

Etter en debatt der representantene fra Flekkefjord viste til uttalelser på forrige årskonferanse om at fristen skulle være sentralkonferansen i 2025.

En votering viste at 50 stemte ja, 45 stemte nei og hele 20 avstod fra å stemme.

Hele vedtaket:

1. Det avholdes en ekstraordinær årskonferanse digitalt, i forkant av Sentralkonferansen 2025

2. Kun saker som omhandler menigheter som ønsker å forlate Den norske årskonferansen vil bli behandlet.

3. Om den ordinære årskonferansen i 2025 blir avholdt før Sentralkonferansen 2025, så bortfaller den ekstraordinære årskonferansen.