stroud-reinstated-2024-shari-deangelo-1200x800px
Prest Beth Stroud (til høyre) klemmer biskop John Schol etter at hun ble gjeninnsatt som prest 21. mai under den pastorale sesjonen av årskonferansen til Eastern Pennsylvania i Wildwood, N.J. Stroud ble avsatt for 20 år siden etter å ha innrømmet å ha vært i et forpliktet forhold med en annen kvinne. Foto av Shari DeAngelo, med tillatelse fra Eastern Pennsylvania Conference.

Avsatt prest tilbake i tjeneste etter opphevelsen av forbudet mot LGBT-personer

Det var jubel og gledestårer da prest Beth Stroud i den pastorale sesjonen av årskonferansen i Øst-Pennsylvania med overveldende flertall ble gjenopptatt som pastoralt medlem av konferansen.

Stroud ble kastet ut av konferansen i 2004 etter en kirkelig rettssak der hun tilstod å leve i et forpliktet forhold til en annen kvinne.

Etter hennes gjeninnsettelse med langt flere stemmer enn de 66% som kreves, ble hun iført alba og en rød stola av venner. Hun kunne slutte seg til de andre ordinerte da de marsjerte inn i møtelokalet der legfolket ventet til åpningsgudstjenesten på årskonferansen.

Der ble biskop John Schol sin annonsering av Stroud sin gjeninnsettelse møtt med kraftig applaus av lekfolket. De brøt ut i en spontan allsang av salmen «Draw the Circle Wide». Den har blitt en uoffisiell samlingssalme for alle som har arbeidet for inkludering av LGBT-personer i Metodistkirken.

«Jeg er dypt takknemlig for dømmekraften til presteskapet i Øst-Pennsylvania," sa biskop John Schol, som leder årskonferansene i Øst-Pennsylvania og Greater New Jersey. "Og jeg er takknemlig for at kirken har åpnet opp for LHBT-personer».

Etter mer enn et halvt århundre med debatt og motstand mot behandlingen av LGBT-personer i Metodistkirken, besluttet delegatene til generalkonferansen tidligere i mai å fjerne forbudene mot «selv-erklærte praktiserende» homoseksuelle i ordinert tjeneste og vielse av lekekjønnede.

Endringene tredde i kraft umiddelbart etter generalkonferansen i USA og i sentralkonferanser som har engelsk som forretningsspråk. Sentralkonferanser som har andre forretningsspråk, har ett år før endringene trer i kraft.

Biskop Schol, som pensjoneres i august, uttrykte dyp beundring for Stroud, som tjenestegjorde kort tid som assisterende prest for Schol i West Chester United Methodist Church under fullførelsen av utdannelsen hennes. Hun tjenestegjorde deretter kort i First United Methodist Church i Germantown i Philadelphia, før hun ble kastet ut som ordinert medlem av konferansen. Nåværende og tidligere prester i menigheten var blant de mange som omfavnet henne etter avstemningen.

"Jeg kunne ikke vært stoltere som din biskop, og du kunne ikke gitt meg en bedre gave når jeg nå pensjonerer meg," sa Schol til prestene som var samlet, før han inviterte Stroud til å bli med kollegene hennes i den pastorale sesjon.

"Jeg var så desorientert da jeg kom inn," sa Stroud i et senere intervju. «En stund kunne jeg ikke si hvor fronten av rommet var, hvor jeg var, hvor jeg måtte gå... Biskopen spurte meg om jeg ville si noe, og jeg sa at det klarer jeg ikke.»

Flere omfavnelser møtte henne lenge etter at økten var over.

Under kveldsgudstjenesten, etter ordinasjonene, utnevnelser og presentasjon for årskonferansen, vakte Schol stor applaus da han kunngjorde Strouds gjeninnsetting og presenterte henne for hele forsamlingen.

Senere, etter at han inviterte alle som opplevde et kall til tjeneste om å stå frem, knelte Schol plutselig foran Stroud og forsamlingen. Mens den dypt rørte forsamlingen sang Mark A. Miller-salmen «Child of God», la hun hendene på skuldrene hans og ba stille for ham.

Det inspirerende øyeblikket ble løftet enda høyere da møtedeltakerne, som var nesten 500, begynte å synge «Draw the Circle Wide», en annen salme arrangert av Miller, en mangeårig professor i kirkemusikk og innovatør innenfor metodistsalmer. Salmen har blitt en uoffisiell samlingssalme for alle som har arbeidet for inkludering av LGBT-personer i Metodistkirken.

Miller og bandet hans ledet gudstjenesten, og de fleste av de syngende deltakerne begynte da å bevege seg ut fra stolradene til utkanten av den store salen. De omkranset gradvis rommet vendt mot hverandre, med mange som holdt hender mens de sang refrenget flere ganger.

 

Etter å ha forlatt ordinert tjeneste i 2004 og deretter kortvarig tjent sin menighet First United Methodist Church of Germantown som en innleid lekpredikant, flyttet Stroud til New Jersey og oppnådde flere akademiske grader. Hun tok en doktorgrad i religion ved Princeton University i 2018.

Hun har vært lekt medlem av Turning Point United Methodist Church i Trenton, New Jersey, og har undervist og forelest ved Princeton og andre høyskoler. Hun ble nylig ansatt for å undervise i religionshistorie ved Methodist Theological School i Ohio, et av kirkesamfunnets 13 tilknyttede seminarer. Hun blir en del av fakultetet der denne sommeren.

 

Skrevet av John W. Coleman, UM News.
Link til originalartikkel.
Oversatt av Karl Anders Ellingsen.