Bli med!

Metodismen har siden starten vært en sosial bevegelse. Vi erfarer at troen gror og utvikler seg i fellesskapet med andre kristne. Det er også i fellesskap vi kan løfte i flokk og gjøre en innsats for samfunnet, lokalt og internasjonalt.

Livsnære fellesskap er derfor grunnstenen i metodismen, og inngangen til medlemskap i Metodistkirken.

Vi samles i samtalegrupper, bønnefellesskap, sangkor, speidergrupper, formiddagstreff for pensjonister, misjons-/bistandsgrupper, middagsfellesskap og en rekke andre grupper gjennom uken. Vi feirer gudstjeneste sammen på søndagen.

Medlemskap i Metodistkirken inngås i lokalmenigheten. Der er det presten eller diakonen som inviterer deg til å bli medlem. Om geografisk avstand eller helse vanskeliggjør det sosiale fellesskapet, kan du ta direkte kontakt med nærmeste menighet og prest for en samtale.

Finn en menighet

Finn en menighet

Metodistkirken i Norge har 44 menigheter, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, fra Bergen i vest til Halden i øst. På denne siden finner du en oversikt over dem i alfabetisk rekkefølge.

Se alle våre menigheter