grün-02

Dagens andre pastorale utnevnelse

Fra kirkens ledelse.

MELDING

Det er med glede at kabinettet kunngjør beslutningen, om å utnevne Ronita Mercado Ora i 30% stilling som lokalpastor i IMCO.

Denne meldingen er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem.

Med vennlig hilsen
Svein J. Veland
Tilsynsprest