laptop_logo

Ekstraordinær sentralkonferanse avholdt

Lørdag ble det avholdt en ekstraordinær sentralkonferanse digitalt. Det endte med skuffelse for de som håpet på større regional tilpasning.

Sentralkonferansen for Metodistkirken i Nord-Europa og Eurasia sa lørdag 18. mars ja til at menigheter og årskonferanser som ønsker å forlate Metodistkirken kan begynne på en slik prosess. Samtidig gav Sentralkonferansen ikke myndighet til at årskonferansene kan definere egne standarder for ordinasjon og for inngåelse av ekteskap.

I en uttalelse sier tilsynsprest Knut Refsdal at Sentralkonferansens vedtak var en stor skuffelse for de aller, aller fleste fra Norge. På forhånd ble det tydelig sagt at det forslaget som forelå – som var utarbeidet i fellesskap av de nordiske, baltiske og ukrainske medlemmer i Sentralkonferansens råd - var et forslag som ville ta hensyn til ulike behov innen kirken.

Sentralkonferansen var innkalt med den hensikt å finne en løsning som ivaretok alle parters behov. Konferansen fant sted digitalt og sluttresultatet ble et ensidig vedtak som ikke tilfredsstilte den norske årskonferansens behov.
Nå blir det opp til Årskonferansen i juni å bestemme hva dette vedtaket betyr for den videre prosessen i Norge. På Årskonferansen i 2022 var det tydelige signalet at vi ville gå videre mot en mer inkluderende praksis.

Faktaboks
Metodistkirken i Norge er en del av United Methodist Church. Den er organisert i fire nivåer. Menighetskonferansen velger delegater til årskonferansen, en samling av menigheter i et geografisk område. I mindre land som Norge, sammenfaller konferansen ofte med statsgrenser. En sentralkonferanse er en geografisk samling av årskonferanser som har felles biskop. I områder med mange medlemmer og menigheter, kan det være mer enn en biskop. En sentralkonferanse kan gjøre noen regionale tilpasninger av kirkeordningen. Øverste nivå er generalkonferansen som har delegater fra alle årskonferanser, basert på medlemstall. Her foretas endringer i kirkeordningen som beskriver organisasjon og lære. Det gjøres også verdensvide strategiske vedtak. Sentral- og generalkonferanser samles i fireårige sykluser.
Metodistkirken i Estland har 25 menigheter og 1458 bekjennende medlemmer (2018). Metodistkirken i Eurasia har fire årskonferanser med 1438 bekjennende medlemmer (2013).