haugesund,_norway_-_may_2022
Haugesund.

Endring i utnevning

Vi har fått melding fra kabinettet om en endring i utnevnelsen til en av våre menighetsprester.

Etter nedleggelse av menigheten i Haugesund har mange medlemmer blitt overført til Stavanger.

De bor over hele -Haugalandet (Området rundt Haugesund). Noen av disse møtes hver uke.
I tillegg håper vi over tid å skape ny aktivitet i området.

Etter samtale med Torgeir Tveter som er menighetsprest i Stavanger, har han sagt ja til å følge opp dette arbeidet i Haugesund innenfor den stillingsprosenten han har i dag.

Vi må sammen se på mulighetene for å bruke noen av midlene fra salget av kirkebygget i Haugesund, for å frigjøre ham fra noen administrative oppgaver, slik at han kan bruke tid på nye misjonale tiltak i området.

Ingull Grefslie
Tilsynsprest
Metodistkirken i Norge
Nord Vestre distrikt