Landssamlingen 2022

Landssamlingen 2022

Landssamlingen for pastorer, diakoner og andre sentralt ansatte i Metodistkirken.

Invitasjon er sendt ut.