Inspirasjonssamling for Metodistkirkens sentrale råd

Inspirasjonssamling for Metodistkirkens sentrale råd

Med dette ønsker vi velkommen til Inspirasjonssamling for Metodistkirkens sentrale råd lørdag 24. september. Dette omfatter medlemmene av HS, MBU, MNA, MM, MK og ansatte ved hovedkontoret. Sted: Centralkirken, Oslo. Kl. 09.00 – 14.00

Arbeidet med «Metodistkirken mot 2030» ble påbegynt på en ledersamling for alle kirkens sentrale råd i 2020. Nå inviterer vi til en samling der vi tar utgangspunkt i et par sentrale punkter i «Metodistkirken mot 2030». Vi har blant annet forpliktet oss til at vi vil frigjøre ressurser og midler til nytenkning, innovasjon og endring. Vi har også identifisert noen områder ved kirkens liv som vi tror er avgjørende i vår tid.

09.00-09.30     Ingull Grefslie: Innledning og presentasjon av status for «Metodistkirken mot 2030»

09.30-10.45    Knut Refsdal: «Hva vil det si å være en kirke som gjør verden litt bedre – hver dag?»
                       Innledning og samtaler.

11.00-12.15     Martin Vestøl: «Nytenkning, innovasjon og endring – Hva er gjort administrativt og økonomisk og hva kan og bør gjøres?»
                       Innledning og samtaler

12.15-13.15     Lunsj

13.15 -14.00    Emil Skartveit: Oppsummering og veien videre


OBS: Vi ber lederne for de ulike rådene videresende invitasjonen til sine medlemmer. Forfall meldes hovedkontoret.

Mvh
Martin Vestøl, Knut Refsdal, Ingull Grefslie, Emil Skartveit